Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Ontwikkelingen decanaat ACTA (EN version below)

16 juni 2022
Prof. dr. Elsbeth Kalenderian, decaan van de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) van Universiteit van Amsterdam (UvA) en Vrije Universiteit Amsterdam (VU), heeft laten weten haar functie per 1 augustus 2022 neer te leggen.

Kalenderian wil graag meer tijd met haar familie doorbrengen en tegelijkertijd verbonden blijven met de wetenschap. Ze zet haar aanstelling voort als hoogleraar Algemene Tandheelkunde in de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie binnen Amsterdam UMC. In dat kader zal zij zich bezighouden met het verzorgen van onderwijs, het doen van onderzoek en het begeleiden van promovendi. 

De Colleges van Bestuur van UvA en VU respecteren de persoonlijke afweging van professor Kalenderian. In een reactie zeggen Geert ten Dam en Mirjam van Praag, voorzitters van de Colleges van Bestuur: “We waarderen de inzet van Elsbeth in de afgelopen periode en het werk dat ze heeft verricht om ACTA voor te bereiden op de toekomst.”

De Colleges van Bestuur van de UvA en VU hebben prof. dr. Hans Romijn, voormalig bestuursvoorzitter Amsterdam UMC en voormalig decaan van de Faculteit der Geneeskunde van de UvA, aangesteld als interim-decaan. Hij is gevraagd om (bestuurlijke) rust en stabiliteit te borgen binnen ACTA. Daarnaast heeft hij als opdracht om toekomstperspectieven voor ACTA te verkennen. Daarbij zal onder meer gekeken worden naar welke opties er zijn om de samenwerking met Amsterdam UMC te verstevigen.

Aangezien Kalenderian momenteel herstelt van een operatie, zal Romijn met ingang van 1 juli a.s. aantreden als interim-decaan in het belang van de continuïteit.

ENGLISH
Developments in ACTA’s deanship

Prof. Elsbeth Kalenderian, Dean of the Faculty of Dentistry (ACTA) of the University of Amsterdam (UvA) and Vrije Universiteit Amsterdam (VU), has announced that she will be stepping down from her post on 1 August 2022. Kalenderian is keen to spend more time with her family without leaving academia altogether. She will continue as Professor of General Dentistry in the Department of Oral and Maxillofacial Surgery at Amsterdam UMC. Her remit will encompass lecturing, research and supervising PhD candidates. 

The Executive Boards of the UvA and VU respect Professor Kalenderian’s decision. In a response, Geert ten Dam and Mirjam van Praag, Chairs of the Executive Boards, said the following: ‘We appreciate Elsbeth’s efforts in recent times and the work that she put in to prepare ACTA for the future.’

The Executive Boards of the UvA and VU have appointed Prof. Hans Romijn, former Chair of the Board of Amsterdam UMC and former Dean of the Faculty of Medicine at the University of Amsterdam, as interim Dean. He has been asked to ensure (administrative) calm and stability within ACTA. In addition, he has been tasked with exploring future perspectives for ACTA. Among other things, he will be examining possibilities for strengthening collaboration with Amsterdam UMC.

Because Kalenderian is currently recovering following an operation, Romijn will begin his role as interim Dean on 1 July 2022 in the interests of continuity.