Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

In memoriam Meta Schoonheim-Klein 1949-2023

14 november 2023
Op 5 november 2023 overleed Meta Schoonheim na een uiteindelijk kort ziekbed. Meta Schoonheim was de grondlegger van de OSCE binnen ACTA.

Meta Schoonheim was een gepassioneerde tandarts. Ze hield van de tandheelkundige zorg aan kinderen en het onderwijs aan studenten tandheelkunde. Ze studeerde tandheelkunde in Utrecht en ontving het tandartsdiploma in 1973. 

Nadat ze eerst een aantal jaren tandartsdocent Pedodontologie was bij de Vrije Universiteit tussen 1974 en 1982, ging ze werken in de algemene praktijk. In 1988 werd ze tandartsdocent bij ACTA op de algemene kliniek. Ze werd aangesteld bij de toenmalige vakgroep Parodontologie. Zij heeft als jaarhoofd/coördinator vele jaren klinisch (parodontaal) onderwijs georganiseerd voor en gegeven aan studenten. 

Introductie OSCE

Eén van haar belangrijkste bijdragen was de introductie van de OSCE (Objective Structured Clinical Examination) bij de toetsing van de klinische competenties van de tandheelkundige studenten. In 2008 promoveerde ze op het onderzoek naar het effect van de introductie van de OSCE in het tandheelkundig onderwijs bij ACTA. 

Meta Schoonheim was in vele commissies van ACTA actief. Van 2004 tot 2010 was ze klachtenfunctionaris bij ACTA. In 2012 nam ze afscheid van de afdeling Parodontologie en van ACTA.