Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Tandartsen opleiden doen we samen

12 mei 2023
Lijkt het u leuk om een toekomstige collega te begeleiden in de ontwikkeling naar zelfstandig tandarts? Laat dan een ACTA-student stage lopen in uw tandartspraktijk. Na een aantal dagen kennismaken met de praktijk en werken onder directe supervisie, volgt een periode waarin de student zelfstandig patiënten behandelt.

Tot nu toe zijn met succes ongeveer 500 studenten op stage geweest bij algemene tandartspraktijken. Meldt u ook bij het externe stage team Ma3 (esma3@acta.nl). ACTA neemt dan contact met u op voor een bezoek aan uw praktijk en ondersteunt u met didactische scholing en feedback.

Toepassing in concrete beroepsomgeving

We willen dat onze studenten hun aangeleerde kennis en vaardigheden zoveel mogelijk ook leren toepassen in de praktijk. Dat lukt niet altijd binnen de muren van ACTA zelf. Ons patiëntenbestand is niet groot genoeg en de zorgvraag van patiënten past onvoldoende bij de behoeften van onze studenten. Om dit probleem aan te pakken is de externe stage bedacht. Studenten gaan in hun laatste studiejaar 24 dagen in een tandartsenpraktijk aan de slag.

De stage

Na een aantal dagen kennismaken met de praktijk en werken onder directe supervisie, volgt een periode waarin de student zelfstandig patiënten behandelt. De studenten geven in een stagewerkplan van te voren aan waar ze - naar hun idee - nog niet zo goed in zijn en waar ze zich verder in willen ontwikkelen. De stagepraktijken geven een tussentijdse beoordeling en een eindbeoordeling.

Meer informatie

Ga naar Externe stages.