Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Berkhout hoogleraar Orale radiologie, beeldvorming en digitale tandheelkunde

10 juli 2024
Erwin Berkhout wordt per 1 september hoogleraar Orale radiologie, beeldvorming en digitale tandheelkunde bij ACTA

Berkhout is sectiehoofd Orale Radiologie & Digital Dentistry en Afdelingsvoorzitter van Afdeling 1. Hij studeerde in 1998 af als tandarts bij ACTA en promoveerde in 2007 op onderzoek naar digitale radiologie in de tandheelkunde. Hij heeft zich bewezen als expert in zijn vakgebied. Sinds 2013 is hij coördinerend stralingsdeskundige bij ACTA, waar hij verantwoordelijk is voor de stralingsveiligheid en de stralingsopleidingen. 

Vernieuwend onderwijs

Zijn vernieuwende en actieve manier van onderwijs geven leidde tot de ontwikkeling van verschillende vernieuwende digitale en interactieve onderwijsvormen. Hij moedigt studenten ook aan om kritisch en onafhankelijk te denken en stelt soms 'schurende' vragen om studenten uit hun comfortzone te halen. Hij neemt de tijd om zijn studenten te leren kennen en hen te ondersteunen in hun persoonlijke en professionele groei. Deze betrokkenheid bij de onderwijsontwikkeling en ook bij de studenten heeft hem meerdere nominaties opgeleverd als docent van het jaar en nascholingsdocent van het jaar.

Artificial Intelligence

Berkhout onderzoekt de ontwikkeling en toepassing van artificial intelligence in de tandheelkundige diagnostiek. Voor het trainen van neurale netwerken zoekt hij alternatieven, omdat de trainingsdata op dit moment kwantitatieve en kwalitatieve beperkingen hebben. Zo onderzoekt hij bijvoorbeeld het gebruik van microCT-beelden en door AI zelf gegenereerde trainingsdata. 

Virtuele training

Orale radiologie, beeldvorming en digitale tandheelkunde is als wetenschappelijk vakgebied heel breed. Zo wordt binnen de leerstoel onderzoek gedaan naar radiologische diagnostiek, intra-oraal scannen, toepassing van CAD/CAM-technologie en virtuele training van studenten en tandartsen met het 'digital twins' concept. 

De nieuwe rol van Berkhout als hoogleraar Orale radiologie, beeldvorming en digitale tandheelkunde past perfect bij zijn interesses en kennis. Berkhout heeft altijd een grote belangstelling gehad voor technologische ontwikkelingen met toepassingen in de zorg; een interesse die begon met zijn afstudeerscriptie binnen de vakgroep Tandheelkundige Radiologie over computergestuurd boren van tanden en kiezen. 

Diagnostische straten

Berkhout ziet voor de secties van ACTA geweldige kansen om gezamenlijk een topreferente kliniek 'diagnostiek en indicatie' op te zetten. Deze kliniek ontvangt alle externe verwijzingen naar ACTA en moet nieuwe patiënten gaan helpen. Geïnspireerd door de 'diagnostische straten' in ziekenhuizen, wil hij een voorbeeldkliniek creëren waar alle specialisten van de secties van ACTA samenwerken en studenten een waardevolle stage kunnen lopen in diagnostiek en besluitvorming.

Wetenschappelijke verenigingen

Naast zijn werk in het onderzoek en onderwijs is Berkhout ook nationaal en internationaal actief in wetenschappelijke verenigingen. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Dentomaxillofaciale Radiologie (NVDMFR) en president van de Europese vereniging in hetzelfde vakgebied (EADMFR). Ook werkt hij 1 dag per week als tandarts in Loosdrecht.

Toekomst

Volgens Berkhout zal de tandheelkunde van de toekomst, met steeds verdere technologische mogelijkheden en taakdelegatie, meer de nadruk leggen op de academische rol van de tandarts als diagnosticus en besluitvormer. Binnen de orale radiologie wordt met alle vakgebieden samengewerkt en worden de meeste diagnostische processen ondersteund. Orale radiologie is dan ook een goed voorbeeld van hoe tandartsen in de toekomst als 'spin in het web' kunnen functioneren.