Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Tandheelkunde voor mondhygiënisten

Per 1 september 2021 kunnen maximaal acht afgestudeerde mondhygiënisten instromen in het 2e bachelorjaar van Tandheelkunde ACTA. Dit is afhankelijk van de beschikbare capaciteit in de postpropedeutische fase van de opleiding en kan alleen na deelname aan de selectieprocedure.

De coronacrisis kan, door overheidsmaatregelen, (in)direct invloed hebben op het verloop van de selectieprocedure voor het studiejaar 2021-2022. ACTA houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Het is als kandidaat belangrijk dat je regelmatig alle informatie over de selectieprocedure leest.

De aangescherpte overheidsmaatregelen vanwege de coronacrisis die gelden met ingang van 15 december 2020 leiden niet tot een aanpassing van de selectieprocedure.

 • Taal: Nederlands
 • Duur: 2 jaar (bachelor)
 • Collegegeld: €20.000 per studiejaar
 • Aanmelden voor: voor 15 januari 2021
 • Inschrijven: Via Studielink.
 • Startdatum: 1 september 2021
 • Vorm: Voltijd
 • Interessegebied: Gezondheid en Beweging
 • Toelatingseisen: uiterlijk 1 mei 2021 (zie voor specificatie de toelatingseisen selectieprocedure hieronder).

Aanmelding en toelatingseisen

 • Aanmelding en toelatingseisen selectieprocedure

  Aanmelding 

  De kandidaat dient zich uiterlijk 15 januari 23.59 uur CET 2021 bij de Universiteit van Amsterdam (onderwijsinstelling) voor de Bachelor Tandheelkunde (opleidingsnaam) aan te melden via Studielink als hogere jaars student. 

  • Vink NEE aan in Studielink bij “Start in eerste jaar”.
  • Stuur ook uiterlijk 15 januari 2021 een digitale kopie van je aanmelding via Studielink naar onderwijsbalie@acta.nl. Vermeld in het onderwerp van je mail 'Aanmelding Tandheelkunde voor mondhygiënisten 2021' en je naam en voorletters.

  Wil je je naast je aanmelding voor de selectieprocedure voor mondhygiënisten ook aanmelden voor de selectieprocedure voor het 1e jaar bachelor Tandheelkunde?

  • Dan moet je JA aanvinken in Studielink bij “Start in eerste jaar”. 
  • Stuur hiervoor ook uiterlijk 15 januari 2021 een digitale kopie van je aanmelding in Studielink naar onderwijsbalie@acta.nl. Vermeld in het onderwerp van je mail 'Aanmelding Tandheelkunde voor mondhygiënisten' en je naam en voorletters. Verder geef je in je e-mail aan dat je meedoet aan beide selectieprocedures. Je kunt later na een succesvolle selectie en toelating tot het 2e jaar van de bachelor de aanmelding in Studielink nog wijzigen naar hogerejaarsstudent.

  Toelatingseisen selectieprocedure

  Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure dient de kandidaat uiterlijk 1 mei 2021 aan de volgende eisen te voldoen: 

  1. in het bezit van een Nederlands bachelordiploma Mondzorgkunde, behaald na 1 september 2005; 
  2. in het bezit van het vwo-diploma met profiel N&G met Natuurkunde of profiel N&T met Biologie, behaald na 1 september 2010. Of in het bezit van vwo-deelcertificaten/testimonia NA, WI A of B, Bio en SCH, of daarvan op basis van artikel 7.28 of 7.29 WHW zijn vrijgesteld;*
  3. als afgestudeerd mondhygiënist heb je 750 uur aantoonbare beroepservaring. Een recente werkgeversverklaring is vereist met inbegrip van de zakelijke gegevens van de desbetreffende praktijk, zodat referenties kunnen worden nagetrokken door ACTA; 
  4. een geldige hepatitis B-verklaring;
  5. voor de op het toelatingsexamen afgelegde biomedische toets tenminste het gemiddelde cijfer heeft behaald dat de afgelopen drie jaren is behaald door de kandidaten die deelnamen aan de selectieprocedure voor een studieplaats in de bacheloropleiding Tandheelkunde UvA;
  6. een tijdige aanmelding in Studielink voor het studiejaar 2021-2022;
  7. niet eerder hebben deelgenomen aan de selectieprocedure postpropedeutische fase voor mondhygiënisten. 

  Voor de bewijsstukken betreffende de punten 1 t/m 4 geldt dat deze uiterlijk 1 mei digitaal dienen te zijn ingeleverd via onderwijsbalie@acta.nl.

  *Heb je een buitenlandse middelbare school opleiding gevolgd?
  Om te achterhalen of je middelbareschooldiploma minimaal gelijk wordt gesteld aan het Nederlandse vwo-diploma met de verplichte bètavakken neem je eerst en tijdig contact op met de UvA via applying for degree programme. Daar krijg je informatie op welke wijze je diploma en de bètavakken worden beoordeeld. Alleen als uit deze beoordeling blijkt dat je diploma als gelijkwaardig wordt beschouwd aan het Nederlandse vwo-diploma inclusief de bètavakken voldoe je aan de eis genoemd onder punt 2. 

 • Toelatingsexamen, rangnummer en toelatingsbeschikking

  Je ontvangt een uitnodiging voor het toelatingsexamen als jij je via Studielink voor 15 januari 2021 hebt aangemeld voor het studiejaar 2021-2022 en tijdig een e-mail hebt gestuurd naar de onderwijsbalie@acta.nl met een digitale kopie van de aanmelding in Studielink.

  Toelatingsexamen

  Het toelatingsexamen bestaat uit dezelfde biomedische toets die wordt afgenomen bij de kandidaten die deelnemen aan de selectieprocedure  voor een studieplaats in de bacheloropleiding Tandheelkunde voor het studiejaar 2021- 2022. Met deze toets wordt het volgende getoetst: het toepassen van vwo basiskennis op natuurwetenschappelijke principes en kennis uit studiemateriaal in een medisch-biologische context, relevant voor de tandheelkunde. Het materiaal hiervoor wordt aan de kandidaten uiterlijk 22 januari 2021, in de middag, ter beschikking gesteld. De biomedische toets wordt in de Nederlandse taal afgenomen.

  Vanwege de voortdurende coronacrisis is besloten dat alle kandidaten de biomedische toets ‘at home’ gaan maken onder digitaal toezicht. Dit digitale toezicht wordt proctoring genoemd. ACTA gebruikt hiervoor via de Vrije Universiteit het systeem Proctorio.

  Voor deze toetsing is voor de kandidaten de volgende informatie opgesteld:

  Het toelatingsexamen vindt plaats op 6 februari 2021. Er is één toetsdag. Er is geen mogelijkheid om de toetsdag op een andere dag/moment te doen.

  Toebedeling rangnummer

  De toelating tot de postpropedeutische fase is opgedragen aan een toelatingscommissie. De kandidaat die uiterlijk op 1 mei 2021 heeft voldaan aan de toelatingseisen 1 t/m 5 van de selectieprocedure toelatingseisen selectieprocedure, ontvangt per email het rangnummer, zoals bepaald door de toelatingscommissie aan de hand van het resultaat van de biomedische toets. Op basis van de volgorde van de ranking kan aan de kandidaat een toelatingsbeschikking worden afgegeven. 

  Indien kandidaten een exact gelijke score voor de biomedische toets hebben, beoordeelt de toelatingscommissie de cijferlijst van het bachelordiploma Mondzorgkunde om de onderlinge volgorde van de rangnummers vast te stellen. Het gaat hierbij om de digitaal ingeleverde cijferlijst.

  Toelatingsbeschikking

  De toelatingsbeschikking wordt door de decaan ACTA uiterlijk eind mei 2021 afgegeven en geldt uitsluitend voor het studiejaar 2021-2022. Voor afgifte van de toelatingsbeschikking zijn kandidaten verplicht de originele diploma’s aan het hoofd Onderwijsbalie ACTA te tonen.

Onderwijsbalie

020 - 59 80845 (maandag t/m vrijdag tussen 12.00 - 13.00 uur) 

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
Gustav Mahlerlaan 3004 3004
1081 LA Amsterdam