Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Visie op de Tandarts van de Toekomst

Met de visie op de ACTA-tandarts van de toekomst kan de weg ernaartoe worden vastgesteld. Dat laatste gebeurt met de invulling van het didactisch concept, waarin de visie op de leeromgeving en de visie op toetsing samen met de visie op het profiel van de net afgestudeerde ACTA-tandarts, ‘aligned’ moeten zijn.

In het visie-document (pdf) wordt de visie op de ACTA-tandarts van de toekomst behandeld, alsmede het didactisch concept van ACTA.

Lees het visiestuk op de Tandarts van de Toekomst

De visie en het didactisch concept zijn gebundeld in 1 interactieve pdf.

Download

Visie op de ACTA-tandarts van de toekomst

In dit deel komen achtereenvolgens aan de orde:

 • Ontwikkelingen in de mondgezondheid.
 • Mondzorg in perspectief.
 • Taken en competenties van de tandarts nu en in de toekomst.
 • Ontwikkelingen in de maatschappij.
 • Belangrijkste kenmerken van het ACTA-tandartsprofiel.

De ACTA-tandarts van de toekomst beschikt – net als elders opgeleide en in Nederland werkzame tandartsen – over alle competenties uit het Raamplan Mondzorg 2020.

De ACTA-tandarts onderscheidt zich door in zijn/haar beroepsuitoefening een sterk accent te leggen op:

 • inter- en intraprofessionele samenwerking, in het bijzonder met de mondhygiënist, de tandprothetist/de klinisch prothesetechnicus, de (huis)arts, de medisch specialist, de diëtist en de gedifferentieerde tandarts;
 • maatschappelijke betrokkenheid, die zich onder meer uit in persoonsgerichte zorg aan bijzondere zorggroepen zoals ouderen, jonge kinderen met veel mondproblemen, dak- en thuislozen en mensen uit andere kwetsbare groepen;
 • preventie van mondziekten;
 • de relatie tussen mondgezondheid en algehele gezondheid en welbevinden.

Daarnaast is er in de opleiding veel aandacht voor:

 • de ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijke kennis en vaardigheden, brede academische vaardigheden, professionele ontwikkeling, diversiteit en de integratie van voorgenoemde in het onderwijs als basis voor het leveren van goede zorg;
 • digital dentistry en esthetische mondzorg.

ACTA Didactisch Concept

Kernelementen van het didactisch concept zijn gebaseerd op de 4 basisprincipes van leren:

 • constructive learning (‘leren als proces waarbij de lerende zelf nieuw verworven kennis koppelt aan reeds bestaande kennis en zo nieuwe kennisstructuren ontwikkelt’);
 • contextual learning (‘leren laten plaatsvinden in betekenisvolle contexten’);
 • collaborative learning (‘leren van en met elkaar’);
 • selfregulated learning (‘leren als proces waarbij de lerende zoveel mogelijk zelf eigenaar is van het leerproces’).

Concreet zijn de 4 leerprincipes vertaald in het student-gecentreerde onderwijsconcept van de bachelor- en masteropleiding Tandheelkunde en post-initiële masteropleiding Oral Health Sciences door onder andere:

 • veel ruimte in te plannen voor (gestructureerde) zelfstudie (constructive learning);
 • een belangrijke plaats in te ruimen voor ‘communities of learners’ waar samenwerkend leren door Team-Based Learning en door het teamconcept niet alleen in de masteropleiding maar juist al in de bacheloropleiding in te zetten (collaborative learning);
 • het onderwijs thematisch geordend aan te bieden met een duidelijke vertaling van het onderwijs naar het beroepsprofiel tandarts vanaf de bacheloropleiding en een centrale rol voor zorgplanning in de masteropleiding en de postinitiële masteropleiding (contextual learning);
 • in het (pre)klinisch onderwijs het zelfstandig professioneel handelen te introduceren en in successievelijke studiejaren uit te bouwen door van kennen naar kunnen naar doen (patiëntbehandeling) te gaan;
 • veel aandacht te besteden aan zelfregulatie van het leerproces door de student;
 • een blend van activerende werkvormen te gebruiken in alle ACTA-opleidingen;
 • waar mogelijk authentieke praktijksituaties van de tandarts te gebruiken als leeromgeving;
 • met behulp van de EPA-methode de ontwikkeling van competenties te begeleiden en te beoordelen middels het onderwijsportfolio in alle ACTA-opleidingen.

Kwaliteitszorg van het onderwijs

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag