Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

De verschillen in mondgezondheid in de samenleving verkleinen

Binnen de samenleving zien we grote verschillen in mondgezondheid tussen groepen mensen. Niet iedereen weet hoe belangrijk mondgezondheid is. Hoe kan het verschil kleiner worden?

Monique van der Veen, hoogleraar preventieve tandheelkunde bij ACTA, onderzoekt via participatief actieonderzoek op welke wijze specifieke doelgroepen het beste geholpen kunnen worden.

De verschillen in mondgezondheid hebben meestal te maken met de sociaaleconomische status, de migratieachtergrond, de aanwezigheid van systemische ziekten of handicaps en leeftijd.

Het blijkt dat de huidige aangeboden interventies niet passend zijn voor specifieke doelgroepen of hen niet bereiken. In nauwe samenwerking met deze specifieke doelgroepen en publiek-maatschappelijke organisaties, wordt gewerkt aan interventies die wél aansluiten bij de behoeften en gedragen worden door de doelgroep.

In dit onderzoek worden alle doelgroepen betrokken. Dat zijn kinderen, ouders, verzorgers, mantelzorgers, huisartsen, specialisten, verpleegkundigen, diëtisten en mondzorgprofessionals. Maar ook beleidsmakers op lokaal, regionaal en landelijk niveau, zorgverzekeraars, supermarkten, voedselproducenten, scholen, sportclubs en buurtcentra.

Over dit onderzoek

Hoofdonderzoeker

  • Monique van der Veen