Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Ethiek

Lees de informatie hieronder.

Ethische Toetsingscommissie ACTA

De ethische toetsingscommissie ACTA (ETC/ACTA) adviseert over de ethische aspecten van het wetenschappelijk onderzoek bij ACTA; in voorkomende gevallen kan de commissie ook over ethische aspecten van onderwijs en zorg adviseren. Naast de ethische aspecten evalueert de ETC ook de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek. Hoewel de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek primair de verantwoordelijkheid van de onderzoeker is, is een voldoende beoordeling door de ETC ook voor de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek vereist, omdat alleen kwalitatief goed onderzoek ethisch is. Wat de ethiek met betrekking tot onderwijs, zorg en de organisatie in het algemeen betreft, draagt de ETC/ACTA er zorg voor dat bij medewerkers en studenten ethische aspecten een vast onderdeel worden van hun beslissingsproces en handelswijze.

Hoe kan ik mijn onderzoeksvoorstel indienen?
De aanmeldprocedure voor onderzoek is aangepast. Je kunt nu via een online formulier een onderzoeksvoorstel indienen. Vanaf 4 januari 2021 is dit ook de enige manier om onderzoeksvoorstellen aan te bieden. De link staat ook op de Canvas-pagina van de Ethische Toetsingscommissie.

Hoe krijg ik mijn onderzoek goedgekeurd?
Als het onderzoek niet-WMO plichtig is, dan kan het protocol bij de ETC/ACTA ingediend worden. Hiervoor is een verplicht format (docx). Het inleverdocument niet-WMO plichtig (docx) geeft inzicht welke documenten en formulieren van toepassing zijn voor een beoordeling van uw niet-WMO aanvraag. Medewerkers en studenten met ethische vraagstukken die buiten de standaardprocedure vallen, kunnen deze aanmelden bij de ETC/ACTA die zich er vervolgens een oordeel over vormt en/of een aanpak voorstelt.

De commissie komt in de regel één keer per zes weken bijeen en communiceert haar oordeel binnen een week. Ze houdt een besluitenlijst bij die ook aan de decaan wordt overhandigd.  Relatief eenvoudige aanvragen - vergelijkbaar met eerder door de ETC/ACTA behandelde aanvragen - kunnen door de secretaris en tenminste één lid van de commissie buiten de vergadering om afgehandeld worden. Dergelijke beslissingen dienen altijd achteraf door de commissie bekrachtigd te worden.

Om het proces te vergemakkelijken heeft de ETC een stroomdiagram (png) opgesteld voor het indienen van niet-WMO plichtig onderzoek.

Wat is de status van de ethische commissie?
Al het onderzoek waarbij patiënten zijn betrokken, wordt verplicht getoetst door de ETC en CWO/ACTA en een van de Medisch Ethische Commissies (METc). De beoordeling door de ETC/ACTA voor dit type onderzoek heeft geen wettelijke status, maar is vastgelegd in het interne Reglement ETC (pdf). Al het andere onderzoek dat op ACTA of met ACTA studenten en /of personeel plaats vindt en niet onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt, maar wel voldoet aan de regelgeving van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Good Clinical Practice (GCP), Good Ethical Conduct (GEC), de code goed gedrag en de code voor gebruik van patiëntengegevens en (rest)materiaal kan de commissie (formele) goedkeuring geven. Vragen met betrekking tot wetenschappelijke integriteit worden verwezen naar de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI). Twijfelt u of uw onderzoek METc-plichtig is dan kan de ETC/ACTA daarover adviseren.

Waarover adviseert de ethische commissie?

De commissie adviseert en oordeelt over:

 • niet-WMO onderzoek;
 • onderzoek aan restmateriaal;
 • retrospectief dossieronderzoek;
 • gedragsonderzoek;
 • onderzoek aan onderwijs;
 • nieuwe behandelmethoden en behandelprotocollen binnen ACTA of omgang met leemtes in behandelmethoden en protocollen;
 • de relatie patiënt-zorgverlener;
 • omgang met privacygevoelige informatie van patiënten, studenten en medewerkers;
 • beoordelen van de toepassing van nieuwe wet- en regelgeving;
 • verschillende vormen van samenwerking met het bedrijfsleven (bijvoorbeeld sponsoring van onderzoeks- of onderwijsfaciliteiten of het aanbieden van onderwijs);
 • activiteiten die een impact hebben op de gepercipieerde betrouwbaarheid van ACTA als zorgorganisatie;
 • het handelen binnen ACTA in het algemeen.

Welke werkwijze hanteert de ethische commissie?
De commissie kan beslissen om niet-WMO plichtig onderzoek goed te keuren, aan te passen of er negatief over te adviseren. Een goedkeuring kan vermeld worden aan externe partijen en in publicaties. Met een negatief oordeel mag het onderzoek niet uitgevoerd worden.

Alle beoordelaars hebben een geheimhoudingsplicht. Overige onderwerpen bekijkt ETC/ACTA per geval.

Als het onduidelijk is of het onderzoek onder de WMO valt, dan zal het advies van de ETC aan de onderzoekers om het protocol voor te leggen aan een van de METc’s (bij voorkeur VUmc). De ETC/ACTA kan inhoudsdeskundigen of de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO/ACTA) raadplegen bij de beoordeling.

Bij wie kan ik terecht voor vragen?
Ethische commissie
E-mail: etc@acta.nl
Maxim Lagerweij (secretaris ETC)

Ethische toetsingscommissie ACTA

De ethische toetsingscommissie ACTA (ETC/ACTA) adviseert over de ethische aspecten van het wetenschappelijk onderzoek bij ACTA; in voorkomende gevallen kan de commissie ook over ethische aspecten van onderwijs en zorg adviseren. Naast de ethische aspecten evalueert de ETC ook de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek. Hoewel de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek primair de verantwoordelijkheid van de onderzoeker is, is een voldoende beoordeling door de ETC ook voor de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek vereist, omdat alleen kwalitatief goed onderzoek ethisch is. Wat de ethiek met betrekking tot onderwijs, zorg en de organisatie in het algemeen betreft, draagt de ETC/ACTA er zorg voor dat bij medewerkers en studenten ethische aspecten een vast onderdeel worden van hun beslissingsproces en handelswijze.

Ethiek

 • Hoe kan ik mijn onderzoeksvoorstel indienen?

  De aanmeldprocedure voor onderzoek is aangepast. Je kunt nu via een online formulier een onderzoeksvoorstel indienen. Vanaf 4 januari 2021 is dit ook de enige manier om onderzoeksvoorstellen aan te bieden. De link staat ook op de Canvas-pagina van de Ethische Toetsingscommissie.

 • Hoe krijg ik mijn onderzoek goedgekeurd?

  Als het onderzoek niet-WMO plichtig is, dan kan het protocol bij de ETC/ACTA ingediend worden. Hiervoor is een verplicht format (docx). Het inleverdocument niet-WMO plichtig (docx) geeft inzicht welke documenten en formulieren van toepassing zijn voor een beoordeling van uw niet-WMO aanvraag. Medewerkers en studenten met ethische vraagstukken die buiten de standaardprocedure vallen, kunnen deze aanmelden bij de ETC/ACTA die zich er vervolgens een oordeel over vormt en/of een aanpak voorstelt.

  De commissie komt in de regel één keer per zes weken bijeen en communiceert haar oordeel binnen een week. Ze houdt een besluitenlijst bij die ook aan de decaan wordt overhandigd.  Relatief eenvoudige aanvragen - vergelijkbaar met eerder door de ETC/ACTA behandelde aanvragen - kunnen door de secretaris en tenminste één lid van de commissie buiten de vergadering om afgehandeld worden. Dergelijke beslissingen dienen altijd achteraf door de commissie bekrachtigd te worden.

  Om het proces te vergemakkelijken heeft de ETC een stroomdiagram (png) opgesteld voor het indienen van niet-WMO plichtig onderzoek.

 • Wat is de status van de ethische commissie?

  Al het onderzoek waarbij patiënten zijn betrokken, wordt verplicht getoetst door de ETC en CWO/ACTA en een van de Medisch Ethische Commissies (METc). De beoordeling door de ETC/ACTA voor dit type onderzoek heeft geen wettelijke status, maar is vastgelegd in het interne Reglement ETC (pdf). Al het andere onderzoek dat op ACTA of met ACTA studenten en /of personeel plaats vindt en niet onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt, maar wel voldoet aan de regelgeving van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Good Clinical Practice (GCP), Good Ethical Conduct (GEC), de code goed gedrag en de code voor gebruik van patiëntengegevens en (rest)materiaal kan de commissie (formele) goedkeuring geven. Vragen met betrekking tot wetenschappelijke integriteit worden verwezen naar de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI). Twijfelt u of uw onderzoek METc-plichtig is dan kan de ETC/ACTA daarover adviseren.

 • Waarover adviseert de ethische commissie?

  De commissie adviseert en oordeelt over:

  • niet-WMO onderzoek;
  • onderzoek aan restmateriaal;
  • retrospectief dossieronderzoek;
  • gedragsonderzoek;
  • onderzoek aan onderwijs;
  • nieuwe behandelmethoden en behandelprotocollen binnen ACTA of omgang met leemtes in behandelmethoden en protocollen;
  • de relatie patiënt-zorgverlener;
  • omgang met privacygevoelige informatie van patiënten, studenten en medewerkers;
  • beoordelen van de toepassing van nieuwe wet- en regelgeving;
  • verschillende vormen van samenwerking met het bedrijfsleven (bijvoorbeeld sponsoring van onderzoeks- of onderwijsfaciliteiten of het aanbieden van onderwijs);
  • activiteiten die een impact hebben op de gepercipieerde betrouwbaarheid van ACTA als zorgorganisatie;
  • het handelen binnen ACTA in het algemeen.
 • Welke werkwijze hanteert de ethische commissie?

  De commissie kan beslissen om niet-WMO plichtig onderzoek goed te keuren, aan te passen of er negatief over te adviseren. Een goedkeuring kan vermeld worden aan externe partijen en in publicaties. Met een negatief oordeel mag het onderzoek niet uitgevoerd worden.

  Alle beoordelaars hebben een geheimhoudingsplicht. Overige onderwerpen bekijkt ETC/ACTA per geval.

  Als het onduidelijk is of het onderzoek onder de WMO valt, dan zal het advies van de ETC aan de onderzoekers om het protocol voor te leggen aan een van de METc’s (bij voorkeur VUmc). De ETC/ACTA kan inhoudsdeskundigen of de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO/ACTA) raadplegen bij de beoordeling.

 • Bij wie kan ik terecht voor vragen?

  Heeft u vragen?
  Neem contact op met Maxim Lagerweij (secretaris) via etc@acta.nl

  Samenstelling ETC:

  Prof. dr. F.R. Rozema
  Voorzitter ETC
  Dr. M.D. Lagerweij
  Secretaris ETC
  Dr. A.R. Ozok
  Dr. R.Gorter
  P. Lunenburg
  Dr. B.J.J. Hattink

Ethische commissie

Maxim Lagerweij (secretaris ETC)

E-mail: etc@acta.nl