Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

De missie van ACTA

Hier lees je over de missie van ACTA.

Als kerntaak leidt ACTA competente tandartsen op om mensen te verzorgen en doet ACTA onderzoek om die mondzorg te verbeteren, inclusief preventieve zorg en lifestyle veranderingen. Waar zorg meestal iets van het heden is, richten onderwijs en onderzoek zich sterk op de toekomst. Onderwijs moet ervoor zorgen dat er over 10 en 20 jaar nog steeds goede tandartsen zijn. Het gaat bij ACTA om de zorg van nu, de zorg die ACTA elke dag levert, maar ook om de zorg van straks, de zorg waar ACTA tandartsen voor opleidt, en tandartsen in wil bijscholen, en waar nieuwe kennis, middelen en methodes voor moeten worden ontwikkeld. ACTA hecht hierbij sterk aan aandacht voor een veilige en inclusieve leer- en werkomgeving. Wanneer we helemaal teruggaan naar het bestaansrecht van ACTA dan blijft één ding over, die we als onze missie beschouwen:
Het opleiden van tandartsen, het ontwikkelen van nieuwe kennis en technieken, het behandelen van patiënten met als doel ervoor te zorgen dat iedereen altijd de best passende mondzorg ter beschikking heeft in een veilige en inclusieve leer- en werkomgeving .