Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Maatschappij en Mondgezondheid

Het vakgebied Maatschappij en Mondgezondheid omvat de maatschappelijke aspecten van mondzorg. Het onderzoek is o.a. gericht op angst voor de tandarts, invloed van mondgezondheid op de kwaliteit van leven en epidemiologie van tandheelkundige aandoeningen.

De medewerkers van de sectie Maatschappij en Mondgezondheid verzorgen onderwijs en onderzoek binnen dit domein. Ook verzorgen zij ondersteuning in methodologie en statistiek voor (post-graduate) studenten en promovendi.

Het onderzoek binnen de sectie Maatschappij en Mondgezondheid omvat een breed scala aan onderwerpen: van angst voor de tandarts en invloed van mondgezondheid op de kwaliteit van leven tot publieke mondzorg voor kwetsbare groepen (bijvoorbeeld ouderen, kinderen en migranten).

De medewerkers van de sectie Maatschappij en Mondgezondheid verzorgen daarnaast het onderwijs over o.a. evidence-based dentistry, praktijkmanagement, oral public health en specifieke patiëntengroepen.

Wie zijn wij?

 • Personeel

  • Dr. I.H.A. Aartman
   Functie: Associate professor
   Expertise: Research Methodology, Evidence Based Dentistry, Coordination in educational affairs
    
  • Prof. dr. J.J.M. Bruers
   Functie: Professor (Sociale Tandheelkunde)
   Expertise: Quality of Oral Health Care, Collaboration in Primary Oral Health Care, Manpower in Oral Health Care Survey Research
    
  • Dr. D. Duijster
   Functie: Assistant professor
   Expertise: Dental Public Health, Oral health promotion (in low and high income countries), Quality of Oral Healthcare
    
  • Dr. G.F.P. Gosselink-Ramos
   Functie: Lecturer, Statistical Consultant, Physiotherapist
   Expertise: Health Economics, Public Health (Prevention)
    
  • Prof. dr. G.J.M.G. van der Heijden
   Functie: Professor, Klinisch Epidemioloog (Sociale Tandheelkunde)
   Expertise: Clinical Epidemiology, Evidence Based Health Care, Health Outcomes Research
    
  • Prof. dr. A. de Jongh
   Functie: Professor, Tandarts, Klinisch psycholoog (gz-psycholoog)
   Expertise: Dental Fear, Psychotraumatology, Treatment Outcome Research
    
  • Dr. M.W. van der Linden
   Functie: Assistant professor, Public Health physician, arts Maatschappij en Gezondheid
   Expertise: Oral Public Health, Dental Public Health, Public Health, Epidemiology, Education, Education development
    
  • I.T.N. Rood
   Functie: Secretary Oral Public Health
    
  • Dr. N. Su
   Functie: Assistant professor, Statistical consultant
   Expertise: Prediction Modelling, Systematic Review and Meta-Analysis, Clinical Epidemiology

Onderzoek

 • In het algemeen

  Het onderzoek van de sectie is gericht op Mondgezondheidsgerelateerd Welzijn en Gedrag, van zowel patiënten als tandartsen. 3 algemene doelstellingen zijn leidend voor de onderzoeksinspanningen van de sectie:

  • Het bewaken en verbeteren van de mondgezondheid van de Nederlandse bevolking, het vergroten van de kwaliteit van leven en de tevredenheid van patiënten en het publieke vertrouwen in de tandheelkunde;
  • Het beoordelen van de determinanten en algemene gevolgen van werkstress en welzijn van tandartsen en hun personeel;
  • Het bestuderen van tandheelkundige angst en pijn, 2 belangrijke barrières voor het zoeken en behouden van tandheelkundige zorg, van zowel volwassen als kindpatiënten, vanuit een multidimensionaal perspectief en met de hulp van psychologen, tandartsen en dubbel opgeleide medewerkers.
 • Projecten

  • Advocate
   Datum: 2015-2019
   Hoofdonderzoeker: Prof. H. Whelton.
   Betrokken medewerkers binnen de sectie:
   - Prof. dr. G.J.M.J. van der Heijden
   - F. Baâdoudi
   - Dr. D. Duijster
   - N. Maskrey

  • Gezonde Peutermonden
   Datum: 2017-2020
   Hoofdonderzoeker: Dr. K. Jerković- Ćosić
   Betrokken medewerkers binnen de sectie:
   - Prof. dr. G.J.M.J. van der Heijden
   - Dr. K. Jerković-Ćosić
   - P.J.C.M. van  Spreuwel
   - A. Grasveld

  • The early treatment of the effects of rape
   Datum: 2018-2020
   Hoofdonderzoeker: Dr. I.A.E. Bicanic
   Betrokken medewerker binnen de sectie:
   - Prof. dr. A. de Jongh

  • Treatment of complex PTSD Stichting tot Steun VCVGZ
   Datum: 2016-2020
   Hoofdonderzoeker: N.I. van Vliet
   Betrokken medewerker binnen de sectie:
   - Prof. dr. A. de Jongh

  • Treating Child abuse related PTSD in adolescents. Is Skill training helpful or Needed?
   Datum: 2017-2020
   Hoofdonderzoeker: Dr. Rik Knipschild
   Betrokken medewerker binnen de sectie:
   - Prof. dr. A. de Jongh

  • Fit For School
   Datum: 2015-2021
   Hoofdonderzoeker: Dr. B. Monse
   Betrokken medewerker binnen de sectie:
   - Dr. D. Duijster

  • Acta-Menzis: Preventie van cariës bij kinderen at risk
   Datum: 2011-2014
   Hoofdonderzoeker: Dr. D. Duijster
   Betrokken medewerker binnen de sectie:
   - Prof. dr. G.H.W. Verrips

  • PRIMa Mond CARE
   Datum: 2016-2020
   Hoofdonderzoeker: B. Everaars
   Betrokken medewerkers binnen de sectie:
   - Dr. K. Jerković-Ćosić
   - Dr. N. Bleijenberg
   - Prof. dr. N.J. de Wit
   - Prof. dr. G.J.M.G. van der Heijden

  • Uitblinkers in Childsmile
   Datum: 2020-2023
   Hoofdonderzoekers: Dr. D. Duijster & Dr. M. de Jong-Lenters
   Betrokken medewerker binnen de sectie:
   - Dr. D. Duijster

  • MeMo kind
   Datum: 2018-2019
   Hoofdonderzoeker: Brenda (G.) Grift MSc
   Betrokken medewerkers binnen de sectie:
   - Dr. K. Jerković -Ćosić
   - P.C.J.M. van  Spreuwel
   - Prof. dr. J.J.M.  Bruers
   - Dr. D. Duijster

Onderwijs

 • Bachelor

  Bachelorvakken

  Een overzicht van alle bachelorvakken die worden gecoördineerd door Maatschappij en Mondgezondheid:

  Bachelorstage

  Contactpersoon binnen de sectie is Gerald Gosselink.

  Consultatie methode en statistiek

  Voor vragen omtrent statistische analyses kan de begeleider in overleg met student een afspraak maken met Naichuan Su.

  Zie de Canvas cursussen voor meer informatie.

 • Master

  Mastervakken

  Een overzicht van alle mastervakken die worden gecoördineerd door Maatschappij en Mondgezondheid:

  Masterstage

  Contactpersoon binnen de sectie is Gerald Gosselink.

  Consultatie methode en statistiek

  Voor vragen omtrent statistische analyses kan de begeleider in overleg met student een afspraak maken met Naichuan Su.

  Zie de Canvas cursussen voor meer informatie.

 • Onderwijs voor promovendi

  Postgraduate onderwijs promovendi, postinitiële opleidingen en orthodontisten en kaakchirurgen in opleiding:

  • Statistical Methods (Dr. I.H.A. Aartman)
 • Angst voor de Tandarts (SBT)

  Tandarts-angstbegeleiding Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) Introductie

  Geschat wordt dat ruim 800.000 Nederlanders geen tandarts bezoeken vanwege angst. Uit onderzoek blijkt dat het in ongeveer 60% van deze gevallen gaat om een specifieke angst voor tandheelkundige situaties en objecten. In de overige gevallen is sprake van (een combinatie van tandartsangst en) andere psychische aandoeningen.

  Diagnostiek en behandeling van extreme of pathologische vormen van angst voor de tandheelkundige behandeling vergen kennis op het gebied van psychologie, diagnostische vaardigheden en competenties op het gebied van gedragsbeïnvloeding. Deze deskundigheid is met name aanwezig binnen gespecialiseerde instellingen en praktijken, zoals Centra voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT’s), waar extreem angstige tandartspatiënten zich kunnen laten behandelen.

  Opleiding

  Vanaf september 2001 bestaat er de mogelijkheid de differentiatieopleiding tot tandarts-angstbegeleiding te volgen. Deze driejarige (deeltijd-)opleiding stelt geïnteresseerde tandartsen in staat op dit terrein van de bijzondere tandheelkunde kennis en ervaring te verwerven.

  De opleiding wordt gecoördineerd vanuit de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) te Amsterdam in goed overleg met de Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheid voor Gehandicapten (VBTGG). Kennis vanuit het Vakgebied Sociale Tandheelkunde, Stichting Bijzondere Tandheelkunde en de Open Universiteit geven de opleiding inhoudelijk gestalte. Het praktische deel van de opleiding wordt doorgaans bij een van de CBT’S gevolgd. Externe stages kunnen plaatsvinden in andere CBT’s en angstpraktijken, in Nederland of eventueel in het buitenland.

  Onderwijscommissie

  • Prof. dr. A. de Jongh (tandarts en gz-psycholoog, voorzitter)
  • Mw. C.M. Pieterse (tandarts-angstbegeleiding, lid)
  • Mw. dr. C.M.H.H. van Houtem (tandarts-angstbegeleiding, lid)

  Meer informatie

  Meer informatie over de opleiding staat op de website van BT-Academy.

  Partners 

  • SBT (Stichting Bijzondere Tandheelkunde)
  • VMBZ (Vereniging Mondzorg voor Bijzondere Zorggroepen)
  • CBT (Centrum Bijzondere Tandheelkunde)

Maatschappij en Mondgezondheid

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam