Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

ACTA Cliëntenraad

ACTA hecht veel waarde aan het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg. Wij willen onze zorg- en dienstverlening continu verbeteren, en daar hebben wij u bij nodig.

ACTA hecht veel waarde aan het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg. Wij willen onze zorg- en dienstverlening continu verbeteren, en daar hebben wij u bij nodig. 

In lijn met de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) heeft ACTA een cliëntenraad opgericht. Hier leest u onze visie op de medezeggenschap van patiënten.

Een cliëntenraad is een vertegenwoordiging van cliënten, en in ons geval patiënten. Hieronder leest u meer over wat de cliëntenraad doet en hoe de selectie plaatsvindt.

Over de cliëntenraad

De cliëntenraad komt ongeveer 8 á 12 keer per jaar bij elkaar om te praten over de zorg- en dienstverlening van ACTA. Denk daarbij aan de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en/of ervaringen van (andere) patiënten: wat gaat er goed en wat kan er beter. In overleg met onder andere het directieteam bespreekt u deze onderwerpen en wordt uw advies meegenomen in de besluitvorming. De cliëntenraad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden (waarvan 1 voorzitter), en is een representatieve weergave van al onze patiënten. Alle leden worden door de decaan benoemd, voor een periode van 3 jaar.

De huidige cliëntenraad

De ACTA cliëntenraad is op 2 juni 2021 geïnstalleerd door decaan Frank Abbas, en directeur zorg Dyonne Broers. De 4 bijzonder gemotiveerde raadsleden zijn: Hans Ruinemans, Luuk Geertsen, Henny van Vegten, en Will van Dinter.

Profielschetsen cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit leden en een voorzitter. In onderstaande profielen kunt u lezen wat er van u als lid en als voorzitter verwacht wordt.

Kandidaat stellen

Momenteel is er 1 vacature voor een plaats in de cliëntenraad. U kunt zich kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar zorgbeleid@acta.nl met als onderwerp ‘Kandidaat cliëntenraad’. Vertel ons wie u bent en wat uw motivatie is om u kandidaat te stellen voor de cliëntenraad.

Zitting cliëntenraad

Als u zitting wilt nemen in de cliëntenraad, dan is dat op vrijwillige basis. Wel ontvangt u van ons een halfjaarlijkse vergoeding. Deze vergoeding hoeft u niet als inkomen op te geven bij de belastingdienst. Verder kunt u gebruik maken van de voorzieningen van ACTA.

Meer informatie 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de cliëntenraad? Stuur dan een mail naar zorgbeleid@acta.nl.