Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Bescherming van persoonsgegevens

ACTA gaat netjes om met uw persoonlijke en medische gegevens.

Alle belangrijke gegevens voor uw behandeling slaat uw behandelaar op en bewaart ze volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens. ACTA beschermt ook uw privacy volgens deze wet. Alleen medewerkers en studenten van ACTA die daarvoor toestemming hebben, mogen bepaalde gegevens gebruiken en/of bekijken.

Medische gegevens

In bepaalde gevallen gebruikt ACTA medische gegevens voor de verbetering van de kwaliteit, voor wetenschappelijk onderzoek en voor onderwijs. In deze gevallen zijn de gegevens niet naar u te terug te leiden. 

Plicht tot geheimhouding

Studenten in opleiding tot tandarts of mondhygiënist en andere medewerkers van ACTA en InHolland zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.  Dit betekent dat zij zonder uw toestemming geen informatie over uw behandeling mogen geven aan personen of bedrijven die niet bij de behandeling zijn betrokken. Lees meer over gegevens delen met derden.

Doorsturen aan uw eigen tandarts

Uw behandelaar bij ACTA vertelt aan uw eigen tandarts over uw behandeling. Meestal betekent dit dat uw behandelaar een brief aan uw eigen tandarts stuurt.

Kwaliteitsbewaking

ACTA is wettelijk verplicht de kwaliteit van de zorg volgens de regels te bewaken en te verbeteren. Dat kan alleen wanneer ACTA daar onderzoek naar doet. Hiervoor mogen gegevens van patiënten worden gebruikt. Lees meer over bewaking van kwaliteit.

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

Daarnaast gebruikt ACTA anonieme gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. U kunt uzelf ook opgeven om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Lees meer over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek.

Aanvraag voor vernietiging van (een deel van) uw dossier

Stuur een schriftelijk verzoek naar de dienst Afspraken en Informatie. Zet in uw brief:

  • datum van de aanvraag;
  • uw naam;
  • geboortedatum;
  • adres;
  • BSN-nummer;
  • patiëntnummer (zie achterzijde patiëntenpas);
  • welke gegevens u specifiek wilt vernietigen;
  • van welke periode u de gegevens wilt vernietigen;
  • de reden van uw verzoek.

Vertrouwelijke berichten via zivver

Vanaf 1 augustus gebruikt ACTA het programma ZIVVER voor de uitwisseling van vertrouwelijke berichten met patiënten en instellingen. Eerder gebruikte ACTA de KPN Zorg Messenger voor deze e-mails. Lees meer over ZIVVER.