Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Overzicht vakgebieden

Laatst gewijzigd op 20 juli 2021
ACTA heeft 18 tandheelkundige vakgebieden. We werken ook samen met de afdeling Kaakchirurgie van Amsterdam UMC.

ACTA heeft 18 tandheelkundige vakgebieden. We werken ook samen met de afdeling Kaakchirurgie van Amsterdam UMC.

ACTA kent één afdeling: Mondgezondheidswetenschappen. De afdeling bestaat uit leden van het wetenschappelijk-, ondersteunend- en beheerspersoneel. Aan het hoofd van de afdeling staat een voorzitter die ook hoogleraar is.

Overzicht

 • Overzicht
  AFDELINGMONDGEZONDHEIDS-WETENSCHAPPENVoorzittersprof. dr. Bruno Loos a.i. en drs. Peter Bosman a.i.
  Sectie
  CARIOLOGIE
  Voorzitterprof. dr. Egija Zaura
  VakgebiedCariologieCoördinatordr. Catherine Volgenant
  Sectie
  ENDODONTOLOGIEVoorzitterdr. Suzette van der Waal
  VakgebiedEndodontologieCoördinatordr. Suzette van der Waal
  Sectie
  INTEGRALE TANDHEELKUNDEVoorzitterdrs Tijmen Hiep a.i.
  VakgebiedIntegrale Tandheelkunde (Kliniek Algemene Mondzorg (KAM)Coördinatordrs. Bianca Theelen a.i.
  SectieKINDERTANDHEELKUNDEVoorzitter
  prof. dr. Egija Zaura
  VakgebiedKindertandheelkundeCoördinatorprof. dr. Monique van der Veen
  SectieMONDZIEKTEN, KAAK EN AANGEZICHTSCHIRURGIE
  EN ORALE GENEESKUNDE
  Voorzitterprof. dr. Jan de Lange
  VakgebiedMondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, locatie AMCCoördinatorprof. dr. Jan de Lange
  VakgebiedMondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie/
  Orale Pathologie, locatie VUmc
  Coördinatorprof. dr. Tim Forouzanfar
  VakgebiedOrale GeneeskundeCoördinatorprof. dr. Fred Rozema
  SectieORALE CELBIOLOGIE EN FUNCTIONELE ANATOMIE
  Voorzitterprof. dr. Cees Kleverlaan
  VakgebiedOrale CelbiologieCoördinatorprof. dr. Jenneke Klein Nuland
  VakgebiedFunctionele AnatomieCoördinatordr. Jan Harm Koolstra
  VakgebiedOral skin tissue engineeringCoördinatorprof. dr. Sue Gibbs
  SectieOROFACIALE PIJN EN DISFUNCTIE
  Voorzitterprof. dr. Frank Lobbezoo
  VakgebiedOrofaciale Pijn en Disfunctie
  Coördinatorprof. dr. Frank Lobbezoo
  SectieORALE RADIOLOGIE
  Voorzitterdr. Erwin Berkhout
  VakgebiedOrale RadiologieCoördinatordr. Erwin Berkhout
  SectieORTHODONTIE
  Voorzitterdr. Ronald Jonkman
  VakgebiedOrthodontieCoördinatordr. Ronald Jonkman
  SectiePARODONTOLOGIE EN ORALE BIOCHEMIE
  Voorzitterprof. dr. Marja Laine
  VakgebiedParodontologieCoördinatordr. Martijn Rosema
  VakgebiedOrale BiochemieCoördinatorprof. dr. Floris Bikker
  SectiePREVENTIEVE TANDHEELKUNDE
  Voorzitterprof. dr. Egija Zaura
  VakgebiedPreventieve Tandheelkunde en Orale MicrobiologieCoördinatorprof. dr. Egija Zaura
  SectieRESTAURATIEVE EN RECONSTRUCTIEVE MONDZORG
  Voorzitterprof. dr. Cees Kleverlaan
  VakgebiedOrale ImplantologieCoördinator
  VakgebiedRestauratieve en Prothetische Tandheelkunde
  Coördinator
  VakgebiedTandheelkundige materiaalwetenschappenCoördinatorprof. dr. Cees Kleverlaan
  SectieMAATSCHAPPIJ EN MONDGEZONDHEIDVoorzitterprof. dr. Geert van der Heijden
  VakgebiedMaatschappij en MondgezondheidCoördinatorprof. dr. Geert van der Heijden