Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Uw persoonlijke gegevens

Laatst gewijzigd op 19 september 2023
Wij willen en moeten uw persoonsgegevens beschermen. Medewerkers en studenten mogen daarom alleen gegevens gebruiken en/of bekijken als ze daarvoor toestemming hebben.

Alle belangrijke gegevens voor uw behandeling slaat uw behandelaar op in uw elektronisch patiëntdossier (EPD). Dit is een elektronisch systeem, waarin onze zorgprofessionals medische gegevens van patiënten opslaan en verwerken. Onze zorgprofessionals zijn bijvoorbeeld tandartsen, specialisten, mondhygiënisten, studenten en tandartsen-in-opleiding. ACTA bewaart de gegevens volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens. ACTA beschermt ook uw privacy volgens deze wet.

 • Geheimhoudingsplicht

  Alle behandelaars van ACTA en InHolland moeten zich houden aan het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat zij zonder uw toestemming geen informatie over uw behandeling mogen geven aan personen of bedrijven die niet bij de behandeling zijn betrokken.  

 • Gegevens delen met uw toestemming

  In het algemeen geeft (een zorgverlener van) ACTA alleen met uw toestemming persoonsgegevens en/of medische informatie aan personen of organisaties die niet bij uw behandeling betrokken zijn. Dit gaat onder andere om: 

  • familie; 
  • verzorgers; 
  • wettelijk vertegenwoordigers; 
  • politie; 
  • bedrijfsverenigingen; 
  • verzekeringsmaatschappijen. 

  Anderen vragen u zelf een toestemmingsformulier te ondertekenen als zij informatie over u nodig hebben. 

 • Uw gegevens delen zonder uw toestemming

  In bepaalde situaties mogen wij volgens de wet zonder uw toestemming uw gegevens delen met andere organisaties of personen. Dit gaat om de volgende situaties:

  • Uw behandelaar bij ACTA vertelt aan uw eigen tandarts over uw behandeling. Meestal stuurt uw behandelaar een brief aan uw eigen tandarts.
  • Wij delen gegevens met uw zorgverzekeraar die nodig zijn voor toestemming voor uw behandeling of om de rekening voor uw behandeling te controleren.
  • ACTA gaat uit van uw toestemming bij het delen van noodzakelijke gegevens aan administratiekantoren en incassobureaus.
  • Sommige besmettelijke ziekten moeten verplicht gemeld worden aan de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). De GGD kan dan snel maatregelen treffen om verspreiding van deze ziekte te voorkomen.

Privacy officer