Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Advies, feedback of klacht

Meer over advies, feedback of klacht

De onderwijsbalie is het centrale informatiepunt.

Studievertraging

De studieadviseur behandelt alle kwesties die 'persoonsgebonden zijn'. Dat wil zeggen: elke studievertraging die is of lijkt te (zijn) ontstaan door een overmacht situatie, bijvoorbeeld persoonlijke en/of omgeving gebonden problemen, zoals ziekte, familieomstandigheden, huisvesting, twijfel over studie, maar ook problemen binnen de organisatie van ACTA.

Persoonlijke problemen die studievoortgang belemmeren

De studentendecaan ondersteunt, geeft advies en informeert studenten. Je kan vragen of problemen hebben, die niet direct het curriculum (de inhoud van de opleiding) betreffen, maar wel jou als persoon. Een student kan ook doorverwezen worden door een studieadviseur, omdat de persoonlijke problemen van de student zijn of haar studievoortgang belemmert. En er sprake is van de studie-overstijgende problemen. Lees meer over de studentendecaan van de VU of de UvA.

De (gang van zaken tijdens) tentamens en examens

De examencommissie behandelt gerichte vragen, klachten, verzoeken voor vrijstellingen e.d. met betrekking tot tentamens en examens. De examencommissie kan daarnaast een bemiddelende rol spelen als een student een geschil heeft met een examinator c.q. anderszins klachten heeft omtrent de (gang van zaken tijdens) tentamens en examens.

Problemen in je studiejaar

De jaarvertegenwoordigers zijn het aanspreekpunt bij problemen met vakken, tentamens, docenten of iets dergelijks in jouw studiejaar. Deze punten worden meegenomen in maandelijkse vergaderingen met de SR om het onderwijs te optimaliseren.

Gemeenschappelijke (studie)problemen

Je kunt met alle onderwerpen met betrekking tot je studie en studeren terecht bij de Facultaire Studentenraad (FSR). Zij kennen als geen ander de regels en richtlijnen binnen het onderwijs. Daarnaast stellen ze gemeenschappelijke studieproblemen aan de orde bij het bestuur en diverse onderwijslagen. En is er overleg met diverse onderwijsorganen om de opleiding te verbeteren. Loop gerust eens langs de FSR-kamer 0N79 of neem dan contact op via studraad@acta.nl. Ook kun je een FSR-lid aanspreken.

Verbeteringen voor de opleiding

Het doel van de Opleidingscommissie (OC) is het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Mocht je aandachtspunten hebben, dan kun je je melden bij de OC.

Ongewenst gedrag

Als je ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie ondervinden kun je je wenden tot de facultaire facultaire vertrouwenspersoon.

Vertrouwelijk advies of bemiddeling

Studenten kunnen terecht bij een ombudsfunctionaris wanneer ongewenst gedrag structureel en/of langdurig is geworden. Je kan bij de ombudsfunctionaris aankloppen voor advies, een verwijzing naar de juiste instantie, gespreksleiding of bemiddeling. Er is zowel een ombudsfunctionaris bij de UvA als een ombudsfunctionaris bij de VU. Je kan gaan naar de functionaris van de universiteit waar jij bent ingeschreven.

Meer informatie?

Neem contact op met de studieadviseurs.