Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Expertisegroep Activerend Onderwijs/TLC

Met de invoering van het Nieuwe Curriculum Tandheelkunde (NCT) in bachelor-1 in september 2022 is de behoefte ontstaan om het nieuwe onderwijs activerend en blended te ontwerpen.

Dit betekent dat er wordt ingezet op het flipped-the-classroom principe, waarbij studenten veel meer dan vroeger zelfstandig taken en opdrachten uitvoeren voorafgaand aan het contactonderwijs. Het fysieke onderwijs kan dan gebruikt worden om actief met de studiestof aan de slag te gaan in interactie met de docent. Om dit te bereiken worden er verschillende activerende werkvormen ingezet, zoals het geven van peer-feedback aan elkaar, het geven van presentaties aan elkaar, samen aan een project werken, het toepassen van theoretische kennis in patiënten casus. 

Het ACTA Teaching & Learning Center (TLC) begeleidt als expertisegroep de docenten van ACTA en ondersteunt in het meer activerend en blended maken van het onderwijs. Zij geeft advies aan coördinatoren en docenten en houdt zich bezig met de volgende thema’s:

  • Ontwikkeling en implementatie van Team-Based Leren in de bachelor -1 en -2
  • Stimuleren van de ontwikkeling van e-learning modules
  • Implementatie van de onderwijstool Feedbackfruits om studenten te leren feedback op elkaars werk te geven als leerstrategie
  • Het maken van kennisclips
  • Het delen van kennis over ABO met ACTA docenten en het organiseren van trainingen op maat.
  • Het uitwisselen van kennis over ABO met de UvA en de VU.