Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Nevenwerkzaamheden hoogleraren VU

30 november 2022
Met het publiceren van de nevenwerkzaamheden van haar wetenschappers wil de VU de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het wetenschappelijk onderzoek aan de VU voor derden transparant en inzichtelijk maken.

Hiermee sluit de VU aan bij de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit 2018, waarin de principes over goed onderzoek en onderwijs zijn opgenomen en bij de sectorale regeling Nevenwerkzaamheden, zoals die is opgenomen in de CAO Nederlandse Universiteiten. Op grond van deze regeling zijn alle wetenschappers binnen de VU verplicht hun nevenwerkzaamheden te melden, is er sprake van toestemming door de leidinggevende en worden nevenwerkzaamheden gepubliceerd. 

Via deze pagina vind je de ACTA-onderzoekers: Tandheelkunde

Op het VU research portal vind je de hoogleraren en bijzonder hoogleraren van alle faculteiten. 

Lees het bericht over nevenwerkzaamheden van hoogleraren van de VU.