Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Geldgebrek belangrijkste reden dat volwassenen mondzorg mijden

26 april 2023
Steeds meer volwassen Nederlanders gaan niet meer naar de tandarts, omdat ze de kosten daadwerkelijk niet kunnen betalen. Vooral de armste volwassenen mijden mondzorg om de kosten (80% of wel 4 van elke 5). Dit zijn mensen met een kwetsbare sociaal maatschappelijke positie, een laag opleidingsniveau of inkomen, geen vast werk of werkeloos, een chronische ziekte, hoge zorgkosten (te hoog voor het inkomen) of problematische schulden. Alles wijst op een tweedeling in de toegankelijkheid en betaalbaarheid van mondzorg tussen arm en rijk.

Dit blijkt uit onderzoek over ‘ongewenste mijding van mondzorg’ dat  medewerkers van ACTA (sectie Maatschappij en Mondgezondheid) in samenwerking met medewerkers van Radboudumc en Hogeschool van Amsterdam, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitvoerden.

Sinds 2006 zit mondzorg voor volwassenen niet meer in de basisverzekering. Volwassenen moeten de kosten voor de tandarts en mondhygiënist zelf dragen. Voorafgaand aan de COVID-19 pandemie ging in totaal 1 op 33 (3%; ruim 500.000) volwassenen vanwege de kosten niet naar de tandarts. Dit was 1 op de 100 (1%) onder de 20% rijkste Nederlanders en 1 op de 8 (12%) onder de 20% armste Nederlanders. Vanwege de sociaaleconomische gevolgen van de COVID-19 pandemie, energiecrisis en inflatie, neemt het aantal Nederlanders dat in armoede leeft toe. Daardoor neemt ook het aantal mensen toe dat de tandarts niet meer kan betalen.

Voor de armste Nederlanders die daadwerkelijk geen geld hebben om de tandarts te betalen, zijn regelmatige gebitscontroles, maatregelen om mondziekten te voorkomen en tijdige behandelingen van mondziekten onbereikbaar geworden. Velen hebben ook geen geld voor tandheelkundige producten, zoals: tandpasta, tandenborstel en tandenstokers. Het gevolg is dat ze vaak later alsnog spoedzorg of noodzorg nodig hebben die ze ook niet kunnen betalen, en zo komen ze ongewenst in een neerwaartse spiraal terecht. 

ACTA-onderzoeker Geert van der Heijden: 'Voor wie een tandarts bezoekt, is het geld doorgaans geen probleem. Voor wie geen tandarts bezoekt, is geen geld doorgaans het probleem.'

Volgens het ‘Universal Health Coverage’ principe van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zorgt een goed werkend en kwalitatief goed gezondheidszorgstelsel ervoor dat iedereen in de samenleving een rechtvaardige toegang heeft tot noodzakelijke zorg, waar en wanneer ze die nodig hebben, en zonder dat ze geldproblemen of andere tegenspoed krijgen, omdat de kosten voor de zorg te hoog zijn. De mondzorg in Nederland voldoen nu niet aan het ‘Universal Health Coverage’ principe.

Meer informatie

Voor meer informatie download het rapport: ‘Ongewenste mijding van mondzorg: financiële drempels in de toegankelijkheid van mondzorg’ of bekijk het bericht van het Ministerie van VWS