Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Toelatingseisen

Controleer voordat je begint aan de selectieprocedure of je kunt voldoen aan de vooropleidingseisen én of je geen drager bent van het Hepatitis B-virus.

Vooropleidingseisen
In het algemeen geldt als vooropleidingseis een vwo-diploma (vernieuwde 2e fase; vanaf september 2010) met het profiel:

  • Natuur en Gezondheid met natuurkunde of
  • Natuur en Techniek met biologie

Heb je een vwo-diploma van voor september 2010?
Een oud vwo-diploma (van voor september 2010) met profiel N&T met biologie 1 en 2 of profiel N&G geeft geen directe toelating tot de bacheloropleiding Tandheelkunde. Heb je je via de UvA aangemeld, dan kun je een vrijstelling van de vooropleidingseisen aanvragen via het UvA-formulier.
De VU hanteert een andere werkwijze, heb je je daar aangemeld dan hoef je géén vrijstelling aan te vragen.

Heb je een buitenlandse opleiding?
Om te achterhalen of jouw diploma minimaal gelijk wordt gesteld aan het vereiste Nederlandse vwo-diploma dien je tijdig contact op te nemen met de UvA, via het UvA-formulier of de VU, via studentenbalie@vu.nl, afhankelijk van waar je je aanmeldt. Daar krijg je informatie op welke wijze jouw diploma en je vakken worden beoordeeld. Alleen als uit deze beoordeling blijkt dat jouw diploma als gelijkwaardig wordt beschouwd aan het Nederlands vwo-diploma zoals hierboven omschreven én je hebt voldoende beheersing van de Nederlandse taal (zoals Staatsexamen Nederlands 2e taal, NT2 II), dan laat ACTA je toe tot de selectie.

Heb je een hbo– of wo-vooropleiding?
Je kunt worden toegelaten voor de bacheloropleiding Tandheelkunde als je in het bezit bent van een hbo- of wo–bachelor, aangevuld met de volgende 4 vwo-deelcertificaten: wiskunde A of wiskunde B, biologie, scheikunde en natuurkunde. Ook als je in het bezit bent van een hbo-propedeuse kun je toegelaten worden, maar in dit geval aangevuld met de volgende 6 vwo-deelcertificaten: wiskunde A of wiskunde B, biologie, scheikunde, natuurkunde, Nederlands en Engels.

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de vooropleidingseisen?
Dan kun je toegelaten worden door middel van een toelatingsexamen, het zogenaamde colloquium doctum (CD). Neem voor meer informatie hierover contact op met de universiteit waar je je aanmeldt: voor de UvA via het UvA-formulier, voor de VU via studentenbalie@vu.nl.

De algemene criteria voor een colloquium doctum zijn vwo-certificaten voor de volgende 6 vakken: wiskunde A of wiskunde B, biologie, scheikunde, natuurkunde, Nederlands en Engels.

Deficiënties wegwerken
Voldoe je niet (helemaal) aan de beschreven vooropleidingseisen? Er zijn verschillende manieren om deficiënties weg te werken. Door het behalen van:

  • een universitair testimonium,
  • een vwo-deelcertificaat/staatsexamen, of
  • een CCVX-tentamen.

Let op! Een James Boswell-certificaat wordt niet geaccepteerd!

Zorg ervoor dat je de deficiëntie(s) vóór 15 juli 2022 kunt wegwerken. Neem voor meer informatie hierover contact op met de universiteit waar je je hebt aangemeld. Je kunt uitstel vragen van de 15 juli deadline bij de universiteit waar je je hebt aangemeld, bij de UvA via dit UvA-formulier of bij de VU via studentenbalie@vu.nl.

Hepatitis B-virus
Als drager van het Hepatitis B-virus, kun je geen tandarts worden en mag je niet met de bacheloropleiding Tandheelkunde starten. Zorg er daarom voor dat je weet of je al dan niet drager bent vóór je aan de selectie begint.