Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Meer dan een stralende lach

Tandheelkunde voor mondhygiënisten

Voor studiejaar 2023-2024 biedt ACTA acht afgestudeerd mondhygiënisten de mogelijkheid om in te stromen in het tweede bachelorjaar van Tandheelkunde ACTA: de instroom postpropedeutische fase. Voor deze instroom wordt een selectieprocedure toegepast. Hier vind je alle benodigde informatie over deze selectieprocedure. 

De coronacrisis kan, door overheidsmaatregelen, (in)direct invloed hebben op het verloop van de selectieprocedure voor het studiejaar 2023-2024. ACTA houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Het is als kandidaat belangrijk dat je regelmatig alle informatie over de selectieprocedure leest.

Selectieprocedure

 • Belangrijke data

  • Zondag 15 januari 2023, 23:59 uur CET: deadline aanmelding via Studielink en Aanmeldingsformulier ACTA (inclusief screenshot Studielink, bachelordiploma, cijferverklaring en Hepatitis B verklaring).
  • Uiterlijk vrijdag 27 januari 2023: verzending uitnodiging voor deelname aan de toetsdag en studiestof voor de biomedische toets. Je ontvangt deze e-mail alleen als je je tijdig hebt aangemeld via Studielink en het aanmeldingsformulier. 
  • Vrijdag 3 februari 2023: verzending e-mail met de inloggegevens en instructies voor de toetsdag op 11 februari 2023. 
  • Zaterdag 11 februari 2023: toetsdag. 
  • Maandag 1 mei 2023, 23:59 uur CET: deadline insturen werkgeversverklaring en bewijsstukken vwo-cijfers. 
  • Uiterlijk vrijdag 12 mei 2023: verzending e-mail met rangnummer door toelatingscommissie. 
  • Uiterlijk vrijdag 30 juni 2023: verzending toelatingsbeschikking door toelatingscommissie.
 • Aanmelding

  Je kunt éénmaal deelnemen aan de selectieprocedure voor de postpropedeutische instroom voor mondhygiënisten. De aanmelding voor de selectieprocedure voor de instroom postpropedeutische fase bestaat uit twee stappen: Je meldt je eerst via Studielink aan bij de UvA en daarna ook nog bij ACTA zelf.

 • Toelatingseisen

  Om toegelaten te worden tot de opleiding, na het succesvol doorlopen van de selectieprocedure, dien je op uiterlijk 1 mei 2023 te voldoen aan de toelatingseisen.

 • Toetsdag

  Onderdeel van de selectieprocedure is een toelatingsexamen. Dit wordt afgenomen op de toetsdag op 11 februari 2023 en bestaat uit dezelfde biomedische toets die wordt afgenomen bij de kandidaten die deelnemen aan de selectieprocedure voor een studieplaats in de bacheloropleiding Tandheelkunde voor het studiejaar 2023-2024. Het materiaal hiervoor wordt uiterlijk 27 januari 2023 ter beschikking gesteld. Meer informatie vind je op de pagina Toetsdag

  Neem je alleen deel aan de selectieprocedure voor mondhygiënisten, dan maak je op de toetsdag alleen de biomedische toets. 

  Als je deelneemt aan zowel de selectieprocedure voor mondhygiënisten als de reguliere selectieprocedure dan maak je de biomedische toets en de andere toets(en). Jouw resultaat voor de biomedische toets zal in beide procedures meegewogen worden conform de desbetreffende regeling.

 • Rangnummer

  De toelatingscommissie postpropedeutische fase kent een rangnummer toe aan alle kandidaten die uiterlijk 1 mei 2023 voldoen aan de toelatingseisen. Een rangnummer wordt vastgesteld op basis van het resultaat van de biomedische toets, waarbij de kandidaat met het hoogste resultaat op de biomedische toets het laagste rangnummer toegekend krijgt. Indien twee of meer kandidaten een exact gelijke score voor de biomedische toets hebben behaald, kijkt de toelatingscommissie naar het gemiddeld cijfer dat is behaald tijdens de opleiding Mondzorgkunde (zoals vermeld op de Cijferverklaring) om de onderlinge volgorde van de rangnummers vast te stellen. 

  De toelatingscommissie verstuurt uiterlijk 12 mei 2023 een e-mail met het rangnummer. Op basis van de volgorde van de ranking kan aan de kandidaat een toelatingsbeschikking worden afgegeven.

 • Toelatingsbeschikking

  De toelatingsbeschikking wordt door de decaan van ACTA uiterlijk 30 juni 2023 afgegeven en geldt uitsluitend voor het studiejaar 2023-2024. Voor afgifte van de toelatingsbeschikking zijn kandidaten verplicht de originele diploma’s te tonen aan de Toelatingscommissie postpropedeutische fase.

 • Afmelden

  Je kunt je aanmelding annuleren tot 15 januari 2023, 23.59 uur CET via Studielink. Stuur hierover ook een mail naar onderwijsbureau@acta.nl. In dit geval kun je op een later moment nogmaals deelnemen aan de selectieprocedure voor mondhygiënisten. In de volgende situaties wordt er geen rangnummer toegekend en heb jij wel jouw enige selectiepoging verbruikt: 

  · Als jij jouw aanmelding ná 15 januari annuleert, 

  · Als jij op 1 mei niet aan de toelatingseisen voldoet, 

  · Als op 1 mei jouw aanmelding niet compleet is, 

  · Als jij niet deelneemt aan de toetsdag zonder zwaarwegende reden. 

  Controleer dus voordat jij je aanmeldt of je al aan de toelatingseisen voldoet of daar op 1 mei 2023 aan kunt voldoen en zorg dat jouw aanmelding op tijd compleet is, of annuleer voor 15 januari jouw aanmelding.

Onderwijsbureau Selectieprocedure

Meer weten over de selectieprocedure?