Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Medezeggenschap

Hieronder vindt u informatie over medezeggenschap binnen ACTA.

Het medezeggenschap binnen ACTA gaat over de ondernemingsraad, studentenraad en opleidingscommissie.

Medezeggenschap binnen ACTA

 • De ondernemingsraad van ACTA

  In 1997 werd de wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (MUB) van kracht en is bij ACTA een Ondernemingsraad (OR) ingesteld. De OR vertegenwoordigt zowel de ACTA-medewerkers die in dienst zijn van de VU als de ACTA-medewerkers in dienst van de UvA.

  Vanzelfsprekend is de OR ACTA er ook voor de ACTA-medewerkers bij VUMC en bij het AMC. Met het instellen van een facultaire OR voor ACTA wordt de medezeggenschapstructuur van de UvA gevolgd. De OR heeft een afgevaardigde in de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de UvA.

  De ondernemingsraad (OR) van ACTA telt 11 zetels en 10 raadsleden. De zittingstermijn van de huidige raad is op 1 juli 2018 ingegaan en zal duren tot 1 juli 2021. Voor deze zittingstermijn heeft de OR gekozen voor een vierhoofdig dagelijks bestuur (DB). Een uit de raad gekozen voorzitter, vicevoorzitter en lid dagelijks bestuur vormen samen met de ambtelijk secretaris het DB van de OR.

  Raadsleden zittingstermijn 2018-2021

  • M. (Marian) Sluijs MSc: m.sluijs@acta.nl

  • ing. J.A. (Jacqueline) Rezende (voorzitter): j.rezende@acta.nl

  • M. (Monique) Wevers (DB-lid): m.wevers@acta.nl

  • dr. H.S. (Henk) Brand (vicevoorzitter): h.brand@acta.nl

  • drs. J. (Jan) de Goede: j.d.goede@acta.nl

  • M.C. (Marit) van Oostvoorn: m.van.oostvoorn@acta.nl

  • dr. C.J. (Cees) Kleverlaan: c.kleverlaan@acta.nl 

  • M.P. (Mike) Noort: m.noort@acta.nl

  • M.P.W. (Marcel) de Graaff: m.d.graaff@acta.nl

  • I. (Inge) Trakzel: i.trakzel@acta.nl 

  • ing. A. (Arie) Werner: a.werner@acta.nl

  Ambtelijk secretaris
  Henk van de Berg
  kamer 5N-36, Gustav Mahlerlaan 3004
  1081 LA Amsterdam, tel: 020 59 80373
  e-mail: OR@acta.nl

 • Facultaire studentenraad

  De Facultaire Studentenraad ACTA (FSR) bestaat uit 8 studenten die democratisch zijn gekozen door de ACTA-studenten. De studentenraad overlegt onder andere met het ACTA-bestuur over organisatorische en onderwijskundige aspecten van de faculteit. De FSR-ACTA heeft een aantal wettelijke advies- en instemmingsrechten, zoals over de onderwijs- en examenregeling. Kortom, de FSR bewaakt en vertegenwoordigt de belangen van ACTA-studenten.

 • Opleidingscommissie

  Het doel van de opleidingscommissie (OC) van ACTA is het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs dat wordt gegeven in de bachelor Tandheelkunde, master Tandheelkunde en postmaster Oral Health Sciences. De OC bestaat uit 5 student-leden en 5 leden afkomstig uit het wetenschappelijk personeel, zoals universitair docenten en hoogleraren. Net zoals de studentenraad heeft de OC instemmingsrecht op onderdelen van de onderwijs examenregeling (OER). Daarnaast kan de OC adviseren over alles wat betrekking heeft op het onderwijs, variërend van roosters tot verbeterpunten naar aanleiding van evaluaties. Al het ACTA-onderwijs wordt regelmatig geëvalueerd. Die evaluaties worden besproken door de OC waarna ze een advies uitbrengt aan de opleidingsdirecteur(en). Heb je opmerking of vraag aan de OC? Mail dan naar: opleidingscommissie@acta.nl.