Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Parodontologie

De parodontologie is het onderdeel van de tandheelkunde dat zich bezig houdt met het fundament van de tanden en kiezen: het tandvlees, het kaakbot en de steunweefsels.

De sectie Parodontologie werd opgericht in 1967 toen Leo Coppes de opdracht kreeg van de Universiteit van Amsterdam om het vakgebied van de parodontologie verder uit te diepen. Binnen een universitaire setting houdt de sectie zich bezig met patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Sinds 1991 biedt ACTA een postacademische opleiding waar tandartsen worden opgeleid tot parodontoloog. 

Bent u doorverwezen?

Voor specialistische tandheelkundige zorg meldt uw eigen tandarts u aan bij een van de stafklinieken van ACTA. Wij nemen dan contact met u op voor het maken van een afspraak. Het gaat dan om specifieke parodontale behandelingen die uw eigen tandarts liever laat uitvoeren door een tandarts of mondhygiënist met meer kennis en ervaring op dit gebied.

Om een goed beeld te krijgen van de situatie in uw mond en de behandeling die u eventueel nodig hebt, wordt er eerst onderzoek gedaan. Dan gaat het meestal om röntgenfoto’s en metingen aan het tandvlees in de mond. Ook medicijngebruik en uw algemene gezondheid zijn belangrijk voor het onderzoek. Neemt u daarom alstublieft een lijstje van uw medicatie mee. Op basis van alle gegevens wordt er samen met u gekeken naar de beste behandeloptie.

Wat doet Parodontologie?

De tandheelkundige zorg van parodontologie omvat diagnostiek, preventie en behandeling van ontstekingen en pijn aan het tandvlees en het kaakbot; rondom de tanden en kiezen, maar ook rond tandimplantaten. Daarnaast verzorgen we onderwijs en nascholing in het vakgebied Parodontologie en doen we wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak, het voorkomen, de preventie en de behandeling van parodontitis. 

Patiënten

Wij behandelen patiënten die naar ons zijn verwezen met de volgende klachten: bloedend tandvlees, pijnlijk  en/of gezwollen tandvlees, losstaande tanden en kiezen, ernstige aanhoudende ontstekingen, ontstekingen rondom implantaten en een slechte adem (halitose).

Behandeling

Afhankelijk van wat de tandarts denkt dat u heeft, wordt bepaald welke behandeling voor u nodig is. Er wordt vooral aandacht besteed aan het tandvlees, de tong, mond schoonmaken en het gebruik van specifieke spoelmiddelen voor de mond. U kunt ook worden doorverwezen naar een huisarts, keel, neus en oor-arts, internist of een tandarts-psycholoog. Maak een afspraak via het secretariaat: 020-598 03 22. 

Behandelmogelijkheden

Daarnaast bieden we behandelmogelijkheden die moeten helpen de mond gezond te krijgen èn te houden, zoals: een second opinion (2e mening), preventie gericht consult, initiële parodontale behandeling, chirurgie t.b.v. tandvleesontsteking, esthetische chirurgie, het plaatsen van implantaten, en parodontale nazorg.

Afhankelijk van uw voorkeur en de ernst en de moeilijkheid van de situatie in uw mond wordt u ingedeeld bij een stafmedewerker, een tandarts-parodontoloog in opleiding, of een student tandheelkunde/mondzorgkunde. Omdat parodontitis vaak meerdere oorzaken heeft dan alleen onvoldoende mondhygiëne wordt er ook ruim aandacht besteed aan de algemene gezondheid, de interactie met medicatie, en aan lifestyle factoren. 

Voorafgaand aan elke behandeling vindt een consult plaats bij een parodontoloog of een parodontoloog in opleiding. Dit hangt af van de manier waarop u de patiënt verwijst. Op basis van de diagnose wordt een behandelplan opgesteld. Afhankelijk van de ernst en de moeilijkheid van de situatie in de mond van uw patiënt wordt in overleg met uw patiënt het advies gegeven om de behandeling uit te laten voeren door een van onze stafmedewerkers, een parodontoloog in opleiding, of studenten tandheelkunde. Behandelingen uitgevoerd door studenten staan altijd onder supervisie van ervaren docenten.

Naast de 'klassieke' parodontitispatiënt zijn ook zeer jonge patiënten (<18) of juist patiënten die vanwege hun algemene gezondheid en medicijngebruik een hoger risico lopen op ernstige parodontale afbraak, zeer welkom. Onderzoek laat zien dat aandoeningen als diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, reumatoïde artritis, oncologie, immunologische stoornissen enzovoorts nadelige effecten hebben op het verloop en de reactie op de behandeling van parodontitis. Zie ook het kopje Medische Parodontologie onder 'Meer weten?'.

Andere verwijsmogelijkheden:

 • Consultatie / second opinion 
 • Preventie 
 • Niet-chirurgische en chirurgische behandeling van parodontitis 
 • Interactie parodontitis en algemene gezondheid (bijv. diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, reumatoïde artritis, oncologie, immunologische stoornissen, etc) 
 • Parodontale esthetische chirurgie (bijv. chirurgische kroonverlenging, recessiebedekking, etc.) 
 • Implantologie bij parodontitis patiënten 
 • Behandeling van perimucositis / peri-implantitis 
 • Slechte adem (halitose)

Slechte adem-spreekuur (halitose)

Een slechte adem oftewel halitose komt vaak voor; bij ongeveer 30% van de mensen kan een slechte adem worden geroken. Daar kunnen patiënten zelf veel last van hebben, maar sommigen merken zelf niets. Daarnaast kan iemand onterecht denken last te hebben van slechte adem.

ACTA heeft een slechte adem-spreekuur waar u kunt worden onderzocht en behandeld. U kunt het spreekuur bezoeken met een verwijsbrief van uw tandarts, mondhygiënist, kaakchirurg, huisarts of een medisch specialist. Nadat u een afspraak heeft gemaakt ontvangt u een uitgebreide vragenlijst en informatiebrief. Tijdens het spreekuur wordt uw ademgeur op verschillende manieren bepaald. De tandarts zal met haar eigen neus aan de lucht uit uw mond en neus ruiken en uw ademgeur ook met behulp van een apparaat onderzoeken. 

Wie zijn wij?

 • Tandartsen en tandarts-parodontologen

  De onderstaande medewerkers zijn als staflid verbonden aan de sectie Parodontologie van ACTA. U kunt al onze medewerkers per e-mail bereiken via ons algemene mailadres: parodontologie@acta.nl 

  • Dr. M. Danser
   Sectiehoofd, tandarts-parodontoloog NVvP

  • Prof. dr. B. Loos
   Hoofd onderzoek, hoogleraar parodontologie, tandarts

  • Dr. S. Bizzarro
   Tandarts-parodontoloog NVvP

  • Drs. D. Chong
   Tandarts

  • Drs. J. Graswinckel
   Tandarts-parodontoloog NVvP en implantoloog

  • Dr. M. Heidweiller
   Tandarts-parodontoloog NVvP en implantoloog NVOI

  • Drs. R. Huffels
   Tandarts

  • Drs. T. de Jong
   Tandarts-parodontoloog  NVvP

  • Drs. M. Kosho
   Tandarts-parodontoloog

  • Drs. T. Koster
   Parodontoloog-NVvP en Implantoloog-NVOI

  • Drs. I.Q. Pietersen
   Tandarts

  • Dr. F. Rodríguez Sánchez
   Tandarts-parodontoloog NVvP

  • Drs. B. Satana
   Tandarts-parodontoloog

  • Drs. T. Thomassen
   Tandarts-parodontoloog NVvP

  • Dr. O. Veth
   Parodontoloog-NVvP en Implantoloog-NVOI
 • Mondhygiënisten

  De onderstaande medewerkers zijn als staflid verbonden aan de sectie Parodontologie van ACTA. U kunt al onze medewerkers per e-mail bereiken via ons algemene mailadres: parodontologie@acta.nl 

  • J. Le Guen-Groot
   Hoofd mondhygiënisten, mondhygiënist

  • A. Blik
   Mondhygiënist

  • M. Blom
   Mondhygiënist

  • K. Chan Pin Yin
   Mondhygiënist

  • A. van Kouwen
   Mondhygiënist

  • R.A. Mink
   Mondhygiënist

  • dr. E. van der Sluijs
   Mondhygiënist

  • M. Voll
   Mondhygiënist
 • Ondersteuning

  De onderstaande medewerkers zijn als staflid verbonden aan de sectie Parodontologie van ACTA. U kunt al onze medewerkers per e-mail bereiken via ons algemene mailadres: parodontologie@acta.nl 

  • Y. Plas
   Hoofd assistenten

  • I. Altuntas
   Tandarts-assistent

  • S. Baken
   Medewerker studentenzaken

  • J. Dikkes
   Medewerker backoffice

  • M. Piek
   Medewerker backoffice

  • E.L.H. Quaedvlieg
   Medewerker backoffice

  • A. Waszkowska
   Tandarts-assistent
 • Docenten

  De onderstaande medewerkers zijn als staflid verbonden aan de sectie Parodontologie van ACTA. U kunt al onze medewerkers per e-mail bereiken via ons algemene mailadres: parodontologie@acta.nl 

  • drs. S. Bizzarro
   Tandheelkunde

  • M. Blom
   Lijn Integrale Mondzorg

  • M. Bussink
   PostHBO opleiding en Kliniek Algemene Mondzorg (KAM)

  • drs. D. Chong
   Lijn Integrale Mondzorg

  • S. Douwes
   Lijn Integrale Mondzorg

  • drs. J. Graswinckel
   Oral Health Sciences

  • J. Le Guen-Groot
   PostHBO opleiding

  • dr. M. Heidweiller
   Oral Health Sciences

  • drs. R. Huffels
   Lijn Integrale Mondzorg

  • drs. T. de Jong
   Oral Health Sciences

  • drs. M. Kosho
   Paroconsulent

  • prof. dr. M. Laine
   Tandheelkunde

  • dr. T. Koster
   Oral Health Sciences

  • dr. P. Rijkschroeff
   Keuzeonderwijs

  • dr. F. Rodríguez Sánchez
   Paroconsulent

  • prof. dr. D. Slot
   Coördinator onderwijs

  • dr. E. van der Sluijs
   Lijn Integrale Mondzorg

  • drs. T. Thomassen
   Keuzeonderwijs

  • drs. O. Veth
   Oral Health Sciences

  • M. Voll
   Lijn Integrale Mondzorg

  • prof. dr. G. van der Weijden
   Tandheelkunde
 • Tandartsen-parodontologen in opleiding

  De onderstaande medewerkers zijn als staflid verbonden aan de sectie Parodontologie van ACTA. U kunt al onze medewerkers per e-mail bereiken via ons algemene mailadres: parodontologie@acta.nl 

  • Drs. F. Bussmeyer
   Tandarts in opleiding tot parodontoloog, 3de jaars

  • Drs. N. Nijland
   Tandarts in opleiding tot parodontoloog, 3de jaars

  • Drs. E. Petras
   Tandarts in opleiding tot parodontoloog 3de jaars

  • Drs. E. Steemers
   Tandarts in opleiding tot parodontoloog, 3de jaars

  • Drs. W. Talbi
   Tandarts in opleiding tot parodontoloog 3de jaars

  • Drs. M. Agha
   Tandarts in opleiding tot parodontoloog 2de jaars

  • Drs. A. Dalesis
   Tandarts in opleiding tot parodontoloog 2de jaars

  • Drs. J. Lemain-Klein Meulekamp
   Tandarts in opleiding tot parodontoloog 2de jaars

  • Drs. D. Chong
   Tandarts in opleiding tot parodontoloog 1de jaars

  • Drs. I. de Ruiter
   Tandarts in opleiding tot parodontoloog 1de jaars

  • Drs. I. Vragkali
   Tandarts in opleiding tot parodontoloog 1de jaars

Wilt u een patiënt verwijzen?

 • Verwijzers

  Als u een patiënt wilt verwijzen voor diagnostiek en eventuele behandeling, dan kunt u gebruik maken van downloadbare verwijsbrieven. U kunt uiteraard ook een verwijsbrief naar ACTA sturen. Geeft u in beide gevallen aan:

  • om welke patiënt het gaat;
  • wat de klacht is van de patiënt; 
  • wat u heeft ondernomen om de klacht te verhelpen en met welke resultaten;
  • wat uw verzoek is;*
  • overige relevante tandheelkundige en medische informatie

  * diagnostiek/second opinion, wel/geen verzoek de behandeling van uw patiënt uit te voeren

  Stuur de verwijsbrief, voorzien van uw handtekening, naar het volgende adres:

  ACTA, Sectie Parodontologie
  t.a.v. dienst Afspraken & Informatie
  Postbus 7822
  1008 AA Amsterdam


  Zodra de tandartsen het diagnostisch consult hebben afgerond, ontvangt u een brief met de bevindingen en eventueel een behandelvoorstel. Dit geldt ook voor het moment waarop de behandeling is afgerond; u ontvangt dan een afbehandelbrief.

Meer weten?

 • Actueel

  Evenementen
  Vanuit de sectie Parododontologie vinden er regelmatig evenementen plaats, zoals: promoties, oraties en verwijsavonden. Voor de meest recente evenementen, ga naar: Agenda.

  Nieuws
  Parodontologie verschijnt af en toe ook in het nieuws. Voor de meest actuele nieuwsberichten ga naar: Nieuws.

 • Medische parodontologie

  Parodontitis is een zogeheten ‘multifactoriële aandoening’ wat inhoudt dat niet alleen de situatie in de mond invloed heeft op de gezondheid van het tandvlees. Uiteraard is een goede mondhygiëne van belang om het tandvlees gezond te krijgen en te houden. Echter, er zijn meer factoren die een rol spelen in de vatbaarheid voor parodontitis en de reactie van het lichaam op behandeling van de ontsteking.

  Het is al langer bekend dat de samenstelling van de microflora invloed heeft op de ziekte parodontitis, maar in de afgelopen jaren wordt steeds meer duidelijk dat ook andere (systemische) aandoeningen een ongunstig effect hebben op parodontitis. Diabetes, hart- en vaatziekten, en overgewicht zijn de meest voorkomende aandoeningen waar onderzoek de afgelopen jaren op is gericht. Het is belangrijk om de interactie van deze aandoeningen met parodontitis te onderkennen om tot een goed behandelresultaat te kunnen komen. Daar komt bij dat medicijnen, voeding en stress ook van invloed kunnen zijn op het verloop en de behandeling van parodontitis.

 • Verrichtingenoverzicht

  U vindt hier de meest voorkomende prestatiecodes voor de behandelingen bij parodontologie. Met deze codes kunt u naar uw zorgverzekeraar voor de declaratie van uw behandelingen. Voor meer informatie over de tarieven gaat u naar het tarievenboekje. Zie verder: www.nza.nl

 • Postgraduate

  De sectie Parodontologie biedt sinds 1991 een postgraduate programma aan tandartsen die zich verder willen verdiepen in de parodontologie. Het is een van de weinige EFP-erkende postgraduate programma's in Europa. Het programma wordt in het Engels aangeboden, duurt 3 jaar en is fulltime. Voor meer informatie: postgraduate programme in Oral Health Sciences.

 • Onderzoek

  Ons onderzoek is onderverdeeld in 3 onderzoeksprogramma's: Prevention & Public Health, Immunity & Oral Health en Regenerative & Reconstructive Dentistry.

Parodontologie

Voor het maken of verplaatsen van afspraken, voor pijn en/of spoed

Backoffice parodontologie: 020-598 03 22

Bij geen gehoor: 020-598 03 80 (call center ACTA)

Bekijk de contactinformatie van ACTA

Buiten kantooruren (alleen bij pijn of spoed)

Tandarts Bemiddelingsbureau (TBB): 020-303 45 00 / 0900-82122 30

Contactpersoon

Portretfoto Monique Danser