Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Een nieuw blok over Cariologie: 'We hebben het echt samen gedaan'

Interview over het nieuwe blok Cariës/Orale Biologie en Cariologie met Catherine Volgenant: universitair hoofddocent en onderwijscoördinator van het blok Cariës, en met student Jad Saghir: bachelor 1.

Het blok Cariologie en de harde tandweefsels is vernieuwd en uitgebreid en heette dit jaar blok Cariës en vanaf volgend jaar Orale Biologie en Cariologie. Catherine Volgenant is de onderwijscoördinator van dit vernieuwde blok en legt uit wat er zo nieuw aan is: ‘Het nieuwe blok is eigenlijk een uitgebreide versie van het blok ‘Cariologie en de harde tandweefsels’ dat voorheen in bachelor 2 zat. Het blok is helemaal vernieuwd en zit nu op een meer logische plek in het onderwijs. Het sluit nu beter aan bij de (pre)klinische lijnen. Het onderdeel materiaalkunde is verplaatst naar het blok Directe Restauraties en het onderdeel biochemie is erbij gekomen, met veel aandacht voor het onderwerp speeksel.’ Ook is er meer aandacht voor preventie, legt Volgenant uit. De inhoud klopt nu met elkaar. En, wil ze maar duidelijk maken: ‘Niet elke cariëslaesie hoeft te eindigen in een restauratie.’

Samenhang

Dit jaar zijn er ook meer ‘activerende’ onderwijsvormen ingezet; zoals de werkgroepen cariologie. Het radiologie onderwijs is vernieuwd én het practicum microbiologie terug van weggeweest. Volgenant: ‘Ik ben erg blij met het practicum microbiologie, want studenten moeten echt ervaren hoe bacteriën eruitzien, en ruiken. Ik kan wel zeggen: door alle aanpassingen, is de samenhang tussen de verschillende onderdelen nu echt duidelijker dan eerst.’

Enthousiast

Hoe was het om zo’n heel nieuw blok op te zetten? Volgenant: ‘Het was hard werken! Gelukkig hoefde ik dat niet alleen te doen. Een heel team van docenten hielp mij met de opzet van dit blok en ook de collega’s van Informatiemanagement & ICTO (I&I) hebben ons goed ondersteund. We hebben het echt samen gedaan. Ook ben ik ben erg enthousiast over de Ba1-studenten. De reacties van de studenten waren leuk; ze dachten goed mee. Uit de studentenevaluatie bleek dat de studenten ook tevreden waren. Daar doe je het tenslotte voor, dus ik ben er erg blij mee.’

Van elkaar leren

Natuurlijk kan er ook wat verbeterd worden, zegt Volgenant: ‘we willen volgend jaar meer werkgroepen, zodat studenten vaker vragen kunnen stellen en van elkaar kunnen leren. Ook willen we het speekselpracticum in de klinische lijn liever verplaatsen. Niet meer na afloop, maar tijdens het blok. Daarnaast willen we de verbinding tussen dit blok en de (pre)klinische lijn verder versterken, zodat de theorie mooi aansluit op de praktijk. Verder gaan we het ‘responsiecollege’ volgend jaar weer ‘live’ doen. En tot slot werken we aan een proeftentamen, zodat de studenten nog beter weten wat ze te wachten staat voor de echte toets.’

Vragen stellen

Ba1-student Jad Saghir, volgde het onderwijs van het blok Cariës en is het eens met Volgenant. Volgens hem waren de docenten in dit blok erg enthousiast, was het onderwerp zeer boeiend, heeft hij veel geleerd en was alles goed georganiseerd. De onderwijscoördinator reageerde snel op vragen en e-mails en ook met de andere docenten was de communicatie goed. Saghir: ‘Vooral de werkgroepen vonden ik en mijn medestudenten erg leuk, omdat je veel vragen kon stellen aan de docenten. Helemaal het werkcollege van Floris Bikker. Dat was extra leuk. Ook het practicum microbiologie beviel goed.’

Verbetertip

Kunnen er volgens Saghir nog dingen beter? Saghir: ‘Tijdens de eindtoets was er jammer genoeg een technische storing. Het niveau van de meeste vragen sloot overigens goed aan op de studiestof, maar een paar vragen inhoudelijk helaas niet. Dat zou nog beter kunnen. Het was vooral véél leerstof, maar niet echt moeilijk. De Engelstalige artikelen die we moesten lezen, waren inhoudelijk moeilijk en kwamen nauwelijks terug in de toets. Dat motiveert studenten niet echt ze te lezen. Mijn tip zou zijn: rooster meer werkcolleges in dan hoorcolleges. Dan kunnen studenten echt in gesprek gaan met de docent en vragen stellen. Het helpt ook als docenten vanaf het begin meer persoonlijk contact zoeken met de studenten. Voor de hele bachelor 1 zou ik de volgorde veranderen: het blok Orgaansystemen later en de theorie uit de blokken Cariës en Directe Restauraties, eerder. Dat sluit beter aan op het onderwijs en de toetsen in het lijnonderwijs. Of de cariëstoetsen later, zodat de studenten langer kunnen oefenen voor de lijntoetsen.’