Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Een nieuw curriculum in Bachelor 1

Een mini-interview met docent en blokcoördinator (en opleidingsdirecteur Bachelor) Geerling Langenbach en Bachelor-1 studente Merel Nanne over het blok Orgaansystemen.

Wat is er eigenlijk veranderd in dit blok ten opzichte van de vorige jaren wat betreft de inhoud? 

Geerling: "Aan dit blok zijn een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd, zoals Kauwstelsel en Speeksel, en een introductie op Paradontium en Gingivitis. Kauwstelstel zat voorheen in het blok Vorm en Functie, maar dat blok is met de komst van het nieuwe curriculum verdwenen. Het onderwerp Speeksel zat eerst in het blok De gezonde Mond. Er is niets uit het blok verdwenen."

Is er iets veranderd in de les/werkvormen? 

Geerling: "Jazeker, er zijn veel minder hoorcolleges omdat we in de nieuwe bachelor inzetten op meer activerend onderwijs. Er zijn nieuwe werkgroepen Biochemie en Fysiologie gegeven en ook de werkcolleges zijn veel interactiever vormgegeven. Ik gebruikte het stemprogramma Socrative al tijdens mijn werkcolleges en dit jaar heb ik de studenten veel meer met elkaar laten discussiĆ«ren over de mogelijke antwoorden op de vragen voordat ik het juiste antwoord besprak. Dat gaf een hele andere dynamiek dan vorig jaar." 

Merel, jij bent dit jaar bij ACTA begonnen en hebt het blok Orgaansystemen gevolgd. Waar was jij enthousiast over? 

Merel: "Ik vond het een heel interessant vak. Fijn dat er elke week over alle onderwerpen werkcolleges werden gegeven over zowel Anatomie als Fysiologie. Het was een mooie aanvulling om daarna naar de snijzaal op het AMC te gaan om de anatomie ook in het echt te kunnen zien."

Merel, heb je vanuit het studentenperspectief een aanbeveling voor Geerling? 

Merel: "Het zou fijn zijn als in het begin van het blok duidelijk is wat precies de tentamenstof is. Daarnaast gebruiken sommige blokken een kantelenplan (een schema met data van de contactmomenten en daaraan gekoppeld welke leerstof je daarvoor kunt voorbereiden, red) en dat is erg fijn en overzichtelijk. Eenduidigheid, zoals nu ook op Canvas is doorgevoerd, is denk ik voor het kantelenplan ook gewenst. Daarnaast zou het fijn zijn als in het rooster rekening gehouden wordt met voorbereidingstijd op werkcolleges. Als een werkcollege op maandagochtend wordt ingepland, heb je alleen in het weekend tijd om het voor te bereiden. We hebben geen hoorcolleges Anatomie en Fysiologie gehad, maar kregen wel hand-outs van hoorcolleges van vorig jaar. Dat maakte het moeilijk om vat op de studiestof te krijgen." 

Merel, zou het helpen als er in plaats van hand-outs, korte bondige kennisclips komen die je helpen bij het voorbereiden op een werkcollege? 

Merel: "Ja, dat zou wel helpen en ook fijn zijn. Ik ben een voorstander van interactief leren, je steekt er zo veel meer van op. Orgaansystemen is een interessant vak!" 

Student Merel Nanne en opleidingsdirecteur Bachelor Geerling Langenbach