Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Maatschappelijke impact: valorisatie

Valorisatie en impact

Valorisatie is het proces van waardecreatie uit kennis. En die kennis beschikbaar stellen voor economische en/of maatschappelijke initiatieven. Naast onze hoofdtaken: onderwijs, zorg en onderzoek, is valorisatie een onderdeel dat steeds belangrijker wordt. We willen laten zien wat de maatschappelijke impact is van ons onderzoek. Zo streven we naar verbetering van de (mond) gezondheid in de maatschappij en zijn we toonaangevend en succesvol in onderzoek. 

ACTA zorgt dat de resultaten van onderzoek ten goede komen aan de maatschappij door:

Samenwerking

Met ons contractonderzoek stellen we onze expertise beschikbaar voor samenwerkingen met bedrijven en organisaties die innovatieve producten en diensten aanbieden om de mondgezondheid te verbeteren, zoals: pre-klinisch onderzoek dat in onze laboratoria wordt uitgevoerd en patiëntgebonden onderzoek met proefpersonen. Alle projecten worden uitgevoerd door gekwalificeerde medewerkers en voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving.  

Spin-offs

We stimuleren net als andere faculteiten ondernemerschap en onderzoekers die een eigen bedrijf willen starten met kennis die ontwikkeld is bij de universiteit. We bieden ondersteuning bij het beschikbaar maken van het intellectueel eigendom van de universiteit en helpen bij het maken van een ondernemingsplan. De aanstaande ondernemer kan een vroege fase financiering aanvragen voor marktverkenning en de start van het bedrijf. 

Communicatie

Een belangrijk onderdeel van impact en valorisatie is kennis laten doorstromen naar de maatschappij: naar patiënten, beroepsbeoefenaars, burgers, beleidsmakers en geïnteresseerden. Daarvoor gebruiken we diverse comunicatiemiddelen zoals: video, voordrachten, website en social media. Zo laten we bijvoorbeeld in een aantal korte video's zien wat de diversiteit is van ons onderzoek en nemen we je via de verhalen van onze collega’s mee naar verschillende projecten. Ook treden onze wetenschappers regelmatig op als expert in diverse media. Op deze manier wordt ook de niet-wetenschappelijke wereld geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van mondgezondheidsonderzoek.

Ter ondersteuning van onze valorisatietaken werken we samen met Innovation Exchange Amsterdam (IXA).

"Valorisatie is het proces van waardecreatie uit kennis"

ACTA Dental Research BV

Neem contact op via:

Bekijk de contactinformatie van ACTA

Contactpersoon