Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Externe stages

Willemijn van Bruggen is projectleider van het deelproject Externe stages. Master 3-studenten kunnen in een tandartspraktijk de opgedane kennis en vaardigheden concreet toepassen.

Het is van belang dat de studenten in de afsluitende fase van hun opleiding de mogelijkheden krijgen om de opgedane kennis en vaardigheden in een concrete beroepsomgeving toe te passen. Binnen de muren van ACTA is het echter een uitdaging om een echte praktijksituatie na te bootsen. Ook heeft ieder beroep zijn eigen cultuur en specifieke morele principes en is het goed voor studenten om door middel van een stage hiermee in aanraking te komen. 

Wat wil ACTA bereiken met de externe stage?

In de stage maakt de student kennis met de algemene tandheelkunde buiten ACTA en ziet het reilen en zeilen van een praktijk vanbinnenuit. Hierdoor krijgt de student een beeld welke tandheelkundige zorg hij/ zij gaat leveren na het afstuderen. 

Tot nu toe hebben meer dan 200 praktijken de deuren opengezet voor stagiaires van ACTA. Hierdoor hebben deze praktijken meegeholpen om de afstand tussen de opleiding en het werkveld voor de studenten te verkleinen. De stage als pilot is geëvalueerd in 2021 door een grootschalige enquête onder alumni en studenten uit te zetten. De studenten gaven aan zeer enthousiast en tevreden te zijn over de stage en de begeleiding. Ook werd aangegeven dat het zelfvertrouwen van de studenten sterk toeneemt. De tijd is rijp om de pilotfase af te ronden en de stage op te nemen in het curriculum van het master 3 onderwijs. Dat gebeurt met ingang van collegejaar 2024-2025.