Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Volg ook tandheelkunde bij ACTA

Profiel van de student tandheelkunde: Doorzetter, empathisch, gedisciplineerd en communicatief. Je hebt empathie met je medemens en je bent communicatief en tactvol. Je kunt gedisciplineerd werken, bent oplossingsgericht en flexibel. Je bent handig en je kunt je goed mondeling en schriftelijk uitdrukken. Herken jij je hierin? Dan is Tandheelkunde misschien jouw opleiding.

Actieve onderwijsvormen

ACTA stelt in het onderwijs de student en het leerproces centraal. Dit betekent dat er veel actieve onderwijsvormen worden aangeboden, waarbij je zelfstandig en in samenwerking met anderen je kennis ontwikkelt. Dit betekent ook dat voor de studie en de studieplanning veel verantwoordelijkheid bij de student ligt. ACTA zal hierbij een begeleidende rol vervullen.

Competentiegericht

De bachelor- en de masteropleiding hebben een competentiegericht curriculum (onderwijsprogramma). Dit houdt in dat het onderwijsprogramma tot doel heeft de student alle competenties te laten verwerven die noodzakelijk zijn voor de beroepsuitoefening van tandarts. Dit zie je onder andere terug in de thematische aanpak van de blokken en lijnen (waarbij door meerdere vakgebieden samen het onderwijs wordt aangeboden) en in de verwevenheid van theorie en praktijk.

Kritische, wetenschappelijke houding

De studie tandheelkunde is een wetenschappelijke opleiding. ACTA geeft de wetenschappelijkheid van de studie vorm door de student op te leiden tot een tandarts met een kritische en wetenschappelijke houding. In het onderwijs zal je dan ook merken dat er veel aandacht wordt besteed aan het verzamelen, beoordelen en selecteren van informatie. Daarnaast zal de nadruk liggen op het aanleren van vaardigheden waarmee je na afstuderen in staat bent je verder en blijvend in het vak en de wetenschap te ontwikkelen. 

Bindend studieadvies (BSA)

Tijdens het studeren bij ACTA worden eisen gesteld aan de studievoortgang. Bij ACTA geldt daarom een Bindend Studieadvies (BSA) waarin de exacte eisen omschreven zijn.

Onderwijsprogramma

Zie de studiegids voor meer informatie over het bachelorprogramma. Verschillende onderzoeksgroepen bij ACTA bieden stages aan bachelorstudenten.