Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Meer dan een stralende lach

De bacheloropleiding Tandheelkunde bij ACTA is een numerus fixus opleiding. Dat wil zeggen dat er ieder jaar een beperkt aantal plekken beschikbaar is. Daarom wordt er een selectieprocedure toegepast.

Er is maar één manier om een studieplaats tandheelkunde bij ACTA te bemachtigen en dat is via succesvolle deelname aan de selectieprocedure.

De selectieprocedure bestaat, na aanmelding via Studielink, uit het inleveren van een persoonlijk dossier en het afleggen van één of meerdere toetsen op de toetsdag. Je eindscore wordt bepaald door de scores behaald voor het persoonlijk dossier en de score van de toetsdag bij elkaar op te tellen. Dit leidt tot een rangnummer dat je kans op plaatsing bepaalt.

Onder Selectie en Plaatsing vind je meer informatie over de selectieprocedure. Houd gedurende het jaar de Updates goed in de gaten. Belangrijk nieuws en eventuele wijzigingen zullen hier vermeld worden.

Corona
De coronacrisis kan, door overheidsmaatregelen, (in)direct invloed hebben op het verloop van de selectieprocedure voor het studiejaar 2022-2023. De selectiecommissie van ACTA houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Selectie en plaatsing

 • Aanmelden

  Je kunt je tot 15 januari 2022 aanmelden voor de bachelor Tandheelkunde bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) of de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) via Studielink. Als je je op tijd hebt aangemeld, ontvang je een uitnodiging om deel te nemen aan de selectieprocedure.

 • Persoonlijk dossier

  In de selectieprocedure kun je op 3 aspecten punten scoren. In een persoonlijk dossier geef je aan in welke mate je hieraan voldoet en voeg je hiervan bewijsstukken toe. De inhoud van het persoonlijk dossier wordt met punten beloond aan de hand van een tevoren uitgewerkte beoordelingssystematiek.

 • Proefstuderen

  Proefstuderen maakt deel uit van de voorlichting om jou als studiekiezer te ondersteunen bij het maken van je studiekeuze. Deelname is uitsluitend mogelijk als je overweegt mee te doen aan de selectieprocedure voor de plaatsing van de bacheloropleiding Tandheelkunde bij ACTA van studiejaar 2022-2023 én nog niet eerder meegedaan hebt aan Proefstuderen. De selectiecommissie weegt deelname aan Proefstuderen mee bij de beoordeling van het persoonlijk dossier in de selectieprocedure.

 • Rangnummers en plaatsing

  De selectiecommissie van ACTA bepaalt de rangnummers op basis van de selectieprocedure. Het rangnummer bepaalt de plaats van jou als kandidaat op de ranglijst ten opzichte van de andere kandidaten. Je krijgt een rangnummer als:

   • jij je uiterlijk 15 januari 2022 bij Studielink hebt aangemeld,
   • én je uiterlijk 3 februari 2022 (12.00 uur CET) het persoonlijk dossier digitaal hebt ingeleverd,
   • én op de toetsdag van 19 februari 2022 de verplichte toets hebt afgelegd.

  Heb jij je wel aangemeld bij Studielink, maar heb je geen persoonlijk dossier digitaal ingeleverd en/of heb je niet de verplichte toets op de toetsdag afgelegd? Dan krijg je dus geen rangnummer.

 • Routebepaler

  Met behulp van de Routebepaler kun je zelf bepalen aan welke selectieroute jij zult deelnemen en welke cijfers jij in je persoonlijk dossier moet inleveren.

 • Selectieroute

  ACTA is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Er zijn in totaal 128 plaatsen beschikbaar, 70 plaatsen bij de UvA en 58 plaatsen bij de VU. Er zijn 2 selectieroutes: A en B.

 • Tijdlijn selectieprocedure

  • Zaterdag 15 januari 2022: deadline aanmelding via Studielink. (Momenteel gesloten)
  • Uiterlijk vrijdag 28 januari 2022: verzending e-mail met uitnodiging voor deelname aan de toetsdag, de studiestof voor de biomedische toets en nadere informatie over het digitaal inleveren van het persoonlijk dossier door de selectiecommissie. Je ontvangt deze e-mail alleen als je je tijdig hebt aangemeld via Studielink.
  • Donderdag 3 februari 2022, 12.00 uur CET: deadline inleveren persoonlijk dossier.
  • Vrijdag 4 februari 2022: verzending e-mail met de inloggegevens en instructies voor de toetsdag op 19 februari 2022 door de selectiecommissie. Je ontvangt deze e-mail alleen als je je tijdig hebt aangemeld en het persoonlijk dossier op de juiste wijze hebt ingeleverd.
  • Zaterdag 19 februari 2022: toetsdag.
  • Vrijdag 15 april 2022: verzending e-mail met de selectie uitslag en het rangnummer door Studielink.
  • Uiterlijk woensdag 20 april 2022: verzending e-mail met toelichting op het rangnummer door selectiecommissie.
 • Toelatingseisen

  Als je aan de toelatingseisen voldoet, dan mag je meedoen aan de selectie. Wanneer je op 15 januari 2022 nog niet volledig voldoet aan de vooropleidingseisen voor de studie Tandheelkunde, maar wel aannemelijk kunt maken daar uiterlijk 15 juli 2022 aan te kunnen voldoen, dan mag je ook meedoen aan de selectie. Ga bij jezelf na of het reëel is dat je gaat voldoen aan de toelatingseisen; je mag je namelijk maar 2 keer via Studielink aanmelden voor de selectie bij ACTA.

 • Toetsdag

  De toetsdag voor de selectie 2022-2023 vindt plaats op 19 februari 2022.

 • Updates

  • 20 april 2022: Vandaag is de e-mail met toelichting op het rangnummer verstuurd.
   Heb je geen mail ontvangen en denk je daar wel recht op te hebben? Stuur dan zo snel mogelijk een e-mail naar onderwijsbureau@acta.nl, onder vermelding van je naam en kandidaatnummer.

  • 4 februari 2022: Vandaag is de e-mail met instructies en inloggegevens voor de toetsdag verstuurd naar alle kandidaten met een actieve Studielink-aanmelding die tijdig en op de juiste wijze een persoonlijk dossier hebben ingeleverd. Check ook je spam-folder.
   Heb je geen mail ontvangen en denk je daar wel recht op te hebben? Stuur dan zo snel mogelijk een e-mail naar onderwijsbureau@acta.nl, onder vermelding van je naam en kandidaatnummer.

    
  • 28 januari 2022: Vandaag is de uitnodiging voor de selectieprocedure 2022-2023 verstuurd naar alle kandidaten met een actieve aanmelding via Studielink bij de UvA of VU. Check ook je spam-folder.  Heb je geen mail ontvangen en denk je daar wel recht op te hebben? Stuur dan zo snel mogelijk een e-mail naar onderwijsbureau@acta.nl, onder vermelding van je naam, kandidaatnummer en de universiteit waar jij je hebt aangemeld.

  • 21 januari 2022: Vermeld s.v.p. bij alle communicatie met ACTA jouw kandidaatnummer. Dit is het studentnummer dat je hebt ontvangen van de universiteit waar je je hebt aangemeld. Het is een 7-cijferig nummer voor de VU en een 8-cijferig nummer voor de UvA.

  • 24 december 2021: De informatie over de toetsdag is aangevuld.

  • 23 oktober 2021: De toetsdag zal plaatsvinden op 19 februari 2022. Door onvoorziene omstandigheden moet de eerder gecommuniceerde datum (12 februari) aangepast worden.

  • 16 oktober 2021: De Routebepaler 2022-2023 staat online.

  • 13 oktober 2021: Er is een nieuwe versie van het document Cijfers en selectieroute gepubliceerd, met daarin opgenomen welke cijfers buitenlandse kandidaten moeten aanleveren. Terug te vinden op de pagina Eisen bewijsstukken en vwo-cijfers.

  • 1 oktober 2021: de informatie voor de selectieprocedure 2022-2023 is online geplaatst.
 • Veelgestelde vragen

  Heb je een vraag over de selectieprocedure? Kijk dan of je het antwoord kunt vinden in ons overzicht met veelgestelde vragen.

Onderwijsbureau Selectieprocedure

Meer weten over de selectieprocedure?

onderwijsbureau@acta.nl