Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Meer dan een stralende lach

De bacheloropleiding Tandheelkunde bij ACTA is een numerus fixus opleiding. Dat wil zeggen dat er ieder jaar een beperkt aantal plekken beschikbaar is, daarom wordt er een selectieprocedure toegepast.

Er is maar één manier om een studieplaats tandheelkunde bij ACTA te bemachtigen en dat is via succesvolle deelname aan deze selectieprocedure.

De selectieprocedure bestaat, na aanmelding via Studielink, uit het inleveren van een persoonlijk dossier en het afleggen van één of meerdere toetsen op de toetsdag. Je eindscore wordt bepaald door de gewogen scores voor het persoonlijk dossier, de toetsdag en jouw gemiddeld vwo-cijfer bij elkaar op te tellen. Dit leidt tot een rangnummer dat je kans op plaatsing bepaalt.

Onder Selectie en Plaatsing vind je meer informatie over de selectieprocedure. Houd gedurende het jaar het onderdeel Updates goed in de gaten. Belangrijk nieuws en eventuele wijzigingen zullen hier vermeld worden.

Corona

De coronacrisis kan, door overheidsmaatregelen, (in)direct invloed hebben op het verloop van de selectieprocedure voor het studiejaar 2023-2024. De selectiecommissie van ACTA houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Selectie en plaatsing

 • Belangrijke data selectieprocedure

  • Zaterdag 26 november 2022: Proefstuderen. Aanmelding mogelijk tot maandag 21 november, 23.59 uur CET. 
  • Zaterdag 14 januari 2023: Proefstuderen. Aanmelding mogelijk tot maandag 9 januari, 23.59 uur CET.
  • Zondag 15 januari 2023: deadline aanmelding via Studielink
  • Uiterlijk vrijdag 27 januari 2023: verzending e-mail met uitnodiging voor deelname aan de toetsdag, de studiestof voor de biomedische toets en nadere informatie over het digitaal inleveren van het persoonlijk dossier door de selectiecommissie. Je ontvangt deze e-mail alleen als je je tijdig hebt aangemeld via Studielink. 
  • Donderdag 2 februari 2023, 12.00 uur CET: deadline inleveren persoonlijk dossier. 
  • Vrijdag 3 februari 2023: verzending e-mail met de inloggegevens en instructies voor de toetsdag op 11 februari 2023 door de selectiecommissie. Je ontvangt deze e-mail alleen als je je tijdig hebt aangemeld en het persoonlijk dossier op de juiste wijze hebt ingeleverd. 
  • Zaterdag 11 februari 2023: toetsdag. 
  • Zaterdag 15 april 2023: verzending e-mail met de selectie uitslag en het rangnummer door Studielink.
  • Uiterlijk woensdag 19 april 2023: verzending e-mail met toelichting op het rangnummer door selectiecommissie.
 • Updates

  • 2 februari 2023: Op de pagina Toetsdag zijn twee documenten toegevoegd: Procedure toetsafname selectie ACTA 2023-2024 en Toetsreglement selectie ACTA 2023-2024.
  • 21 december 2022: De pagina Toetsdag is gewijzigd. De datum waarop de e-mail met details over de toetsdag wordt verzonden is aangepast van 2 naar 3 februari 2023 (dit stond al vermeld onder Belangrijke data selectieprocedure). Er is toegevoegd dat er naast de biomedische toets één of meer andere toetsen afgenomen zullen worden. En ook is de deadline voor het aanvragen van verlenging toetstijd veranderd van 27 januari naar 2 februari. 
  • 15 november 2022: Op de pagina Eisen bewijsstukken en vwo-cijfers is een nieuwe versie van het document Bewijsstukken persoonlijk dossier geplaatst. Hierin is informatie toegevoegd over de bewijsstukken voor mantelzorg.
  • 2 november 2022: op de pagina Toetsdag is informatie toegevoegd over de locatie, tijd, deelname voor kandidaten in het buitenland en het aanvragen van verlenging toetstijd.
  • 13 september 2022: de informatie voor de selectieprocedure 2023-2024 is online geplaatst.
 • Proefstuderen

  Proefstuderen maakt deel uit van de voorlichting om jou te ondersteunen bij het maken van je studiekeuze. Deelname is uitsluitend mogelijk als je overweegt mee te doen aan de selectieprocedure voor de plaatsing van de bacheloropleiding Tandheelkunde bij ACTA van studiejaar 2023-2024, én na 1 september 2019 niet hebt meegedaan aan Proefstuderen. De selectiecommissie weegt deelname aan Proefstuderen mee bij de beoordeling van het persoonlijk dossier in de selectieprocedure.

 • Toelatingseisen

  Als je aan de toelatingseisen voldoet, dan mag je meedoen aan de selectie. Wanneer je op 15 januari 2023 nog niet volledig voldoet aan de vooropleidingseisen voor de studie Tandheelkunde, maar wel aannemelijk kunt maken daar uiterlijk 15 juli 2023 aan te kunnen voldoen, dan mag je ook meedoen aan de selectie. Ga bij jezelf na of het reëel is dat je gaat voldoen aan de toelatingseisen; je mag je namelijk maar twee keer via Studielink aanmelden voor de selectie bij ACTA.

 • Aanmelden

  Je kunt je tot 15 januari 2023 aanmelden voor de bachelor Tandheelkunde bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) of de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) via Studielink. Als je je op tijd hebt aangemeld, ontvang je een uitnodiging om deel te nemen aan de selectieprocedure.

 • Selectieroute

  ACTA is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Er zijn in totaal 128 plaatsen beschikbaar, 70 plaatsen bij de UvA en 58 plaatsen bij de VU. Er zijn twee selectieroutes: A en B.

 • Routebepaler

  Met behulp van de Routebepaler kun je zelf bepalen aan welke selectieroute jij zult deelnemen en welke cijfers jij in je persoonlijk dossier moet inleveren.

 • Persoonlijk dossier

  In de selectieprocedure kun je op drie aspecten punten scoren. In een persoonlijk dossier geef je aan in welke mate je hieraan voldoet en voeg je hiervan bewijsstukken toe. De inhoud van het persoonlijk dossier wordt met punten beloond aan de hand van een tevoren uitgewerkte beoordelingssystematiek.

 • Toetsdag

  De toetsdag voor de selectie 2023-2024 vindt plaats op 11 februari 2023.

 • Rangnummers en plaatsing

  De selectiecommissie van ACTA bepaalt de rangnummers op basis van de selectieprocedure. Het rangnummer bepaalt de plaats van jou als kandidaat op de ranglijst ten opzichte van de andere kandidaten. Je krijgt een rangnummer als: 

  • jij je uiterlijk 15 januari 2023 bij Studielink hebt aangemeld, én 
  • je uiterlijk 2 februari 2023 (12.00 uur CET) het persoonlijk dossier digitaal hebt ingeleverd, én 
  • je op de toetsdag van 11 februari 2023 de verplichte toets(en) hebt afgelegd. 

  Heb jij je wel aangemeld bij Studielink, maar heb je geen persoonlijk dossier digitaal ingeleverd en/of heb je niet de verplichte toets(en) op de toetsdag afgelegd? Dan krijg je dus geen rangnummer.

 • Veelgestelde vragen

  Heb je een vraag over de selectieprocedure? Kijk dan of je het antwoord kunt vinden in ons overzicht met veelgestelde vragen.

Onderwijsbureau Selectieprocedure

Meer weten over de selectieprocedure?