Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Portfolio

Project Portfolio geeft de ontwikkeling en inrichting van een digitaal ontwikkelings- en assessment portfoliosysteem vorm voor het bachelor, master en postinitieel onderwijs.

Project Portfolio bestaat uit de volgende deelprojecten: Professionele ontwikkeling Ba/Ma, EPA's en Professionalisering Klinisch Docenten.

Om deze ambitie te verwezenlijken zijn er per opleiding einddoelen opgesteld voor 2025. Lees hieronder meer over de ambities per opleiding: Bachelor, Master en Oral Health Sciences. 

Tot september 2025 zijn uitbreiding van de digitale portfolio-omgeving naar de bachelor, doorontwikkeling van het huidige portfolio voor de master en OHS, inclusief EPA's en de noodzakelijke bijbehorende docentprofessionalisering de belangrijkste focuspunten. 

Samen met het project Nieuw Curriculum Tandheelkunde en de expertisegroepen Activerend Onderwijs/TLC en Docentprofessionalisering/TLC, vormt Portfolio de basis van Excellent en Inspirerend Onderwijs.

Ambities per opleiding

Lees over de deelprojecten van project Portfolio